Onderstaande tekst is een citaat uit een boekwerk over IJlst en haar bewoners. [N.B. Titel en uitgever.????]

schaats H. NautaHeero Nauta is de zoon van de IJlster Notaris en stadssecretaris Abraham Waslander Nauta. Deze woont begin 19e eeuw aan de Eegracht op het terrein waar later het eerste betonnen fabrieksgbouw van Nooitgedacht zal komen. Heero, komt na een uitstapje naar Lemmer, in 1863 terug naar IJlste en neemt de smederij aan de Zevenpelsen 11 over van Sjoerd Thomas Faber. Heero maakt veel veel scheepsbeslag voor IJlster Werven. Hij legt zich vooral toe op het maken van ijzeren beugels om de houten blokken voor de tuigage van de zeilschepen. In 1865 sticht Nauta ook een schaatsenmakerij. De 1e advertentie van Heero Nauta staat in de Leeuwarder Courant van 21 januari 1881. Heero’s zoon Rink Bonne, geboren in 1883 en overleden in 1973, komt op 12 jarige leeftijd bij zijn vader in het bedrijf. In IJlst is hij beter bekend als Rink smid. In 1910 koopt Rink de smederij van Douwe Douma, Zevenpelsen 1. Hier begint hij met de fabricage van schaatsen onder eigen naam.

…….

tr-nl-nauta-r-2-3001Voor goedkope schaatsen gebruikt hij het merk “Ordinair”. Dit merk komt voor op Friesche doorlopers, veiligheidsdoorlopers en Friese schaatsen. Zijn naammerk “R. Nauta Hzn IJlst” wordt alleen geslagen in schaatsen van goede kwaliteit. Rink Bonne Nauta maakt ook schaatsen voor andere schaatsenmakers. Deze schaatsen worden in IJlst voorzien van stempels en etiketten van “Batavus Heerenveen” en P.B. Bos Heerenveen”.  Van Batavus krijgt hij soms rijwielen als betaling, die hij dan weer in zijn eigen zaak verkoopt. Rink nauta kan ook goed ‘blokbeslaan’ (ijzerbeslag op scheepskatrollen aanbrengen’. Hij doet dat bijvoorbeeld voor de scheepsbouwer Feike lantinga in IJlst. Rond 1945 neemt zoon Heero Rients Nauta (1909-1980) de zaak over. Vader Rink en Broer Rients blijven in het bedrijf werkzaam. Personeelssleden die bij heero Nauta, bijgenaamd ‘Mud’, in dienst zijn geweest zijn Wiebe Simons Hoomans, Meinte Dijkstra (slijper), Taeke Nijdam, Theunis Fijlstra, Ruurd Vlieger en Willem en George Wijnja. In 1949 vertrekt Rients Nauta. Dan is de ‘reedmakerij’ al niet florissant meer. Heero Nauta is dan eigenlijk al meer handelaar in rijwielen en elektrische artikelen dan schaatsenmaker. In 1950 legt de Schaatsenfabriek H.R. Nauta Rzn. IJlst zich volledig toe op de fabricage, verkoop en reparatie van verschillende producten als rijwilen, kinderwgaens, naai- en wasmachines, kachels en stofzuigers. naast de fabricage en verkoop van eigen schaatsen, maakt Nauta ook losse schaatsijzers voor J. Nijdam in Akkrum. Rond 1958 stop hij definitief met het maken van schaatsen en in 1962 verhuist hij naar de Stadslaan 11, waar Eelke Kooistra jarenlang zijn manifacturenhandel heeft gehad. Voor nog meer informatie en beeldmateriaal verwijs ik graag naar de site van Frits Boschma

 

smederij IJlstsmederij en bakkerij IJlstIJlst was niet zo groot.
Op de foto links is links de oude smederij van Rink Nauta te zien.

Op de foto rechts de nieuwe winkel met rechts daarvan bakkerij van Foeke Troelstra die met Pietje Nauta was getrouwd. Johannes Bartholdi heeft de bakkerij voor zijn schoonzoon gekocht. Bron:  website Frits Boschma: IJlst-Info