Kadaster Camstraburen 1832Sybren neemt de zaak van zijn vader over en wordt ook houtkoper op de Camstraburen. Bij zijn huwelijk met Elisabeth Schoonbeek in 1729 wordt de naam Nauta gebruikt. Zijn patroniem Butte wordt Botte en komt generaties later in de familie nog terug als Botto.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen gevonden, terwijl Sybren tot aan zijn dood in 1741 op de Camstraburen blijft wonen en er vlak voor zijn dood zelfs nog stukjes grond bij koopt. De stukjes grond worden in 1739 en 1742 aangekocht van A(eltie) Rooswinkel-Nauta. Zijn jongere broer Ruierd Buttes koopt in 1743 ook nog grond van van dezelfde A(eltie) Rooswinkel-Nauta. 
Omdat er begin 18e eeuw al meerdere families Nauta in Leeuwarden leefden is (nog) niet duidelijk of hier familiebanden in het spel zijn.  Aangezien er enkele generaties later weer grond verkocht wordt op de Camstraburen door een andere tak Nauta’s lijkt het er op dat er oudere familiebanden zijn met andere takken in Leeuwarden.
Uit de floreencohieren van 1700 heb ik niet de exacte locaties kunnen achterhalen, maar vermoedelijk gaat het om de stukken grond bij de vierkante uitstulping van perceel 262. Dit vermoeden is gebaseerd op veel latere kadastrale gegevens uit 1832 waarbij op die locatie nog steeds een houtkoper zit en mogelijkerwijs het bedrijf een aantal malen doorverkocht is.