Zijtak en echtgenote Zijtak van G3. Henricus Hermanus Nauta, broer van stamhouder G3. Botto Ruierds Nauta

1. Johannes Edema, predikant Joure later Heerenveen trouwt in 1710 te Joure met Hiltje Wigeri, dochter van Elias Wigeri, secretaris Wieringerwer en van Neeltje Boelens. (Delen v . beide families zijn later in de adelstand verheven)
2. Foekjen Edema in 1738 gedoopt te Heerenveen trouwt in 1764 te Leeuwarden in de Jacobijner kerk met Henricus Hermanus Nauta, geb. 1733 in Leeuwarden, kamerbode Edele Staten Friesland z.v. Ruierd Bottes Nauta en Debora Isabella Reneman

Familie Wigeri
1. Wicher Foppes Wigeri, halverwege 17de eeuw in Wolvega, krijgt 2 zoons: Foppius Wigeri, notaris en Elias Wigeri, secretaris Wieringerwerf
2. Elias Wigeri trouwt met Neeltje Boelens afkomstig van Beetsterzwaag. Uit dit huwelijk 3 kinderen:
2a. Hiltje Wigeri trouwt in 1710 te Joure met ds. Johannes Edema en krijgt dochter Foekjen Edema
2b. Broer Wigiri trouwt met Geertje Klarenberg en krijgt in 1719 zoon Elias Wigeri, professor en kleindochter Taadje Wigeri die met J.A. Willinge trouwt.
2c. Wijger Wigeri, secretaris Weststellingwerf trouwt in 1718 met Jancke Sinnema en krijgt in 1720 een zoon Elias Wigeri die met Hiltje Sinnema trouwt.

De familie Wigeri was rijk aan grondbezit. De naam Wigeri komt meer dan 50 maal voor op het stemcohier van 1728. Dit betekende dat zij in de grietenij Weststellingwerf van meer dan 50 stemdragende eigendommen geheel of gedeeltelijk eigenaar waren. Omstreeks 1830 stonden veel van die eigendommen op naam van Taadje Wigeri, de echtgenote van J.A. Willinge. Zij was de dochter van de hier voor genoemde Professor Elias Wigeri te Franeker. Jan Albert Willinge was een neefje van de ons bekende Johanna Margrieta Willinge, echtgenote van Ir. Kolonel (verdedigingswerken) Hero Waslander, geboren 1729 Leeuwarden. Jan Albert Willinge, geboren 1760 in Oldeberkoop, was raadsheer Hof van Friesland, lid Provinciale Staten van Friesland, grietman en secretaris van Ooststellingwerf.