Moederlijke kant van stamhouder Stephanus Sybrandus Nauta

1. Adolph Kuersten (hof)predikant te Bermersheim trouwt met Ursula Holdt.

Hildegard Von Bingen

Eeuwen voor hem is op het adellijk slot te Bermersheim geboren Hildegard von Bingen. In 1098 als een ziekelijk kind kreeg zij al visioenen, een profetische gave die zij haar leven lang zou behouden, zij schreef op wat zij zag. Zij geldt als de eerste vertegenwoordiger van de Duitse middeleeuwse mystiek. Als (hof)predikant is het waarschijnlijk dat Adolph Kuersten in het Slot te Bermersheim ook het Woord van God verkondigde. Neemt men haar zijn op die plek misschien ook mee in het nageslacht van Adolph Kuersten?


2. Petrus Curtenius geb. 1568 in het naburige Elberfeld en predikant te Elberfeld trouwt met een onbekende vrouw.
3 . Johannes Theebaldus Curtenius geb. 1596 Bermersheim, rector te Arnhem en Harderwijk trouwt in Arnhem met Sibilla Loo.
4. Engelbertus Curtenius geb. 1631 in Harderwijk, predikant te Huissen en Steenwijk trouwt in 1657 te Harderwijk met Geesje Barends van Wieringen.
5. Sibilla Curtenius trouwt met Remmelt de Ruiter, predikant te Steenwijk? beiden begraven in de kerk.
6. Steven de Ruiter, predikant te Steenwijk overleden in 1746 trouwt in 1737 te Steenwijk met Wilhelmina Elisabeth Sluiter. Dominee-dichter Willem Sluiter was haar grootvader.