Er zijn meer afstammelingen van Butter Ruierdts dan alleen onze eigen rechte lijn van stamvaders. Via deze pagina is beknopte informatie te vinden over enkele zijtakken. Tot en met de 19e eeuw sterven deze takken voor zover ik weet allemaal dood. Abraham Waslander heeft echter een breed nageslacht met meerdere nog levende zijtakken.

Op dit moment is er korte beschrijving opgenomen van:
G2 Sybren Bottes Nauta (1699-1742)
G3 Henricus Hermannus Nauta (1733-1799)
G4 Ruardus Nauta (1775-1821)
G6a Cornelis Livius Nauta (1830-1902)
G6b Heero Nauta (1841-1923)