Drie maal is scheepsrecht. De derde Henricus Hermannus blijft leven en is daarmee de oudste zoon van Ruird Bottes Nauta en Debora Ysabella Reneman. Hij blijft in Leeuwarden wonen en wordt net als zijn vader kamerbewaarder van de heeren van de Gedeupteerde Staten van Friesland. Zijn privé-leven is niet makkelijk.

1e Huwelijk: in 1764 trouwt hij voor de eerste maal met Foekje Edema.
Ze krijgen samen twee kinderen. In 1795 Hiltie Hendrikus Nauta en in 1769 Ruurd Henricus Nauta

Van beide kinderen en Foekje Edema zijn nog geen verdere gegevens gevonden.

2e Huwelijk: in 1788 trouwt hij voor de tweede maal met Hesseltje Hogenbrug
Uit dit huwelijk wordt in 1789 een zoon geboren.  Ruardus E. Hendricus Nauta heeft waarschijnlijk maar kort geleefd, want in 1792 wordt een kind van bode Nauta begraven. Zijn moeder Hesseltje Hoogenbrug overlijdt ruim 1 jaar na de geboorte in november 1790.

3e Huwelijk: kort voor/na het overlijden van zijn zoontje trouwt Henricus Hermannus voor de derde maal met Lucia Schelsma. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
In 1799 sterft Henricus Hermannus Nauta en trouwt Lucia als weduwe voor de tweede maal in 1802 met met Josef Bernard.

Mogelijk gaat deze tak nog verder als Ruurd Henricus uit het 1e huwelijk nog kinderen heeft gekregen. Zolang dat niet bekend is gaat het stamhouderschap over naar zijn jongste broer Botto Ruirdts Nauta.