Er zijn weinig dingen verdrietiger dan wanneer een moeder in het ~kambed (of kort daarna) overlijdt. Gelukkig gebeurt dit in onze tijd haast niet meer,  maar vroeger des te meer. Ik geef u hiervan een voorbeeld uit de praktijk van de stamboom. Agneta Wilhelmina Nauta, geboren 1806 te Franeker uit het huwelijk van Stephanus Sybrandus Nauta en Johanna Maria Fredelina Waslander, trouwde in 1836 te Bolsward met Willen Davids van Assen. Deze had een moeder die na zijn geboorte in 1811 in het kraambed overleed. Dit zou Willem nog een keer overkomen, maar dan in omgekeerde zin toen Agneta Wilhelmina, zijn vrouw, in 1847 in het kraambed overleed bij de geboorte van hun zoon Willem. Maar er was nog iets. De moeder van Agneta Wilhelmina, Johanna Maria Fredelina Nauta-Waslander, was na het overlijden van haar echtgenoot Stephanus Sybrandus bij haar dochter in Bolsward komen inwonen. Nu maakte zij ook in omgekeerde zin mee wat haar vroeger was gebeurd. Haar moeder was in 1778 ook in het kraambed overleden toen zij geboren werd.

  1. Abraham Waslander 1735, officier trouwt met Johanna Maria Fredelina Schmidt; overleden in kraambed
  2. Johanna Maria Fredelina Waslander 1778 trouwt met Stephanus Sybrandus Nauta, arts
  3. Agneta Wilhelmina Nauta 1806, overleden in kraambed trouwt met Willem Davids van Assen, timmerman.
    Zijn moeder Antje C. Staal was getrouwd met David Willems van Assen en eveneens overleden in het kraambed.