Rink Bonne heeft de herkomst van enkele veel voorkomende voornamen binnen onze familie uitgezocht.

Abraham: komt van Abraham J. Sterringa 1625 Deinum
1. Abraham J. Sterringa 1625 trouwt met Eva Bondaeus
2. Hero Abrahams trouwt met Antje Ypkes
3. Sydske Sterringa trouwt met Ferdinand Coenraets Waslander
4. Abraham Waslander trouwt met Johanna Maria Fredelina Schmit
5. Johanna Maria Fredelina Waslander trouwt met Stephanus Sybrandus Nauta
6. Abraham Waslander Nauta Notaris te IJlst (Generatie 5)

Cornelis: komt van Dirck Cornelis 1610 Dokkum
1. Dirck Cornelis
2. Cornelis Dircks uit Makkum trouwt met Jouwer Pijtters
3. Jancke Jantjes trouwt met Wouter Cornelis
4. Cornelis Wouters
5. Huitje Hendriks trouwt met Jan Cornelisz Visser, sluiswachter te Gaastmeer
6. Wypkjen Jans Visser trouwt met Siek Symens Attema, palinghandelaar
7. Gelkjen Sieks Attema trouwt met Sjoerd Jans Lanting
8. Cornelis Sjoerds Lanting IJlst trouwt met Geertje Teerdzes Holtrop
9. Sjoerdtje Cornelis Lanting 1842 trouwt met Johannes Bartholdi Nauta
10. Cornelis Johannesz Nauta Teerfabrikant in IJlst (Generatie 7)

Johannes Bartholdi: komt uit Joure
1. Stephanus Sybrandus Nauta trouwt met Johanna M. F . x Waslander
2a. Abraham Waslander Nauta trouwt in 1804 te Franeker met x Pietje Faber
2b. Johannes Bartholdi Nauta trouwt in 1812 met Johanna Kip
3a. Johannes Bartholdi Nauta trouwt in 1937 te IJlst x Soerdtje Lanting
Het is sympathiek en getuigt van compassie dat Abraham Waslander Nauta een zoon met de naam van zijn broer Johannes Bartholdi ging vernoemen, deze had een ‘kruiwagenstraf’ van 3 jaar moeten doorstaan. De ‘C&A-tak’ van Nauta hield de naam in leven.
N.B. De naam Johannes Nauta komt echter al veel eerder voor maar is (nog) niet te relateren aan onze tak.
1587: Johannes Nauta te Breda
1705-1755: 4 Johannes Nauta Begraven te Leeuwarden
Totaal bijna 300 vermeldingen in WieWasWie

Livia/Livius: komt uit Harlingen /(H. veen)
1. Cornelis Livius Bouricius trouwt met Elske W. Liviusdr uit Vierssen
2. Wiskje Bouricius trouwt met Martinus van Scheltinga
3. Cornelia Livia van Scheltinga 1775 trouwt met Ruardus Nauta (Generatie 4)

Gelkje: komt uit Gaastmeer 
1. Gelk Cornelis 1735 Gaastmeer trouwt met Jan Wiegers
2. Wypkje Jans Visser trouwt met Siek S. Attema, visser en palinghandelaar
3. Gelkjen Sieks Attema trouwt met Sjoerd Jans Lanting
4. Cornelis Sjoerds Lanting te IJlst trouwt met Geertje Teerzes Holtrop
5. Sjoerdtje Cornelis Lanting 1842 trouwt met Johannes Bartholdi Nauta
6. Gelkje Nauta 1857 IJlst

De zuster van Sjoerdtje heet Weltje. Deze naam komt ook weer terug bij een dochter Cornelis Johannesz Nauta
De naam Gelkje is in compassie geboren. Gelkjen was de oudste dochter van Siek Siemens Attema en Wypkjen Jans Visser.  Zij kreeg nog twee broertjes Cornelis die vroeg overleden. De een na de geboorrte en de ander 3-4 jaar oud. Dat heeft Gelkje beleefd toen zij 4 respectievelijk 8 jaar oud was. Dat zal ongetwijfeld een erg diepe indruk op haar hebben gemaakt. Zij was dat niet vergeten.

Heero/Herre: komt uit Huizum
1. Gerben Faber Huizum trouwt met Aaltje Ruurds Akkringa
2. Pietrik Gerbens Faber 1795 trouwt met Abraham Waslander Nauta
3. Heero Nauta
Pietrik’s broer is een herre en er zijn daarvan meer in die famie.

Rink Bonne:
1. Rienk K. Groenveld trouwt met Fokjen P. Dikland uit IJlst
2. Bonne Rienks Groenveld trouwt met Trijntje J. Vierstra
3. Rink Bonnes Groenveld trouwt met Akke D. Zondervan
4. Trijntje x Groenveld trouwt met Heero Nauta
5. Rink Bonne Nauta 1882

Pieterik/Pietje: komt uit Bolsward
1. Eeltje Wybrens trouwt met Pietrik Clases uit Bolsward
2. Gerben Faber uit Huizum trouwt met Aaltje Ruurds 
3. Pietrik Gerbens Faber 1795 uit Rinsumageest trouwt met Abraham Waslander Nauta