universiteit-franeker

Als jongste zoon van Botto Ruirdts Nauta en Agneta Wilhelmina Nauta gaat Stephanus Sybrandus net als zijn vader en oudere broer Ruardus studeren aan de universiteit van Franeker. In het Album Studiosorum staat de richting “medicinae” vermeld. In 1803 promoveert hij volgens het Album Promotorum terwijl hij dan in Leeuwarden woont. Een jaar later in mei 1804 wordt bij zijn huwelijk met Johanna Maria Fredelina Waslander, afkomstig van Zwolle, vermeld dat hij “dr. medicinae-vroedmeester” in Leeuwarden is.  7 maanden na het huwelijk wordt in december van dat jaar hun eerste kind Abraham Waslander geboren in Franeker. Het gezin verhuist nog een aantal malen binnen Friesland en krijgt in totaal 7 kinderen. Het is echter allemaal geen rozengeur en maneschijn. Waar Abraham Waslander met een goede opleiding notaris in IJlst in wordt, belanden zijn jongere broers en zussen aan de onderkant van de maatschappij, als ze al blijven leven.

Franeker

  • 1804: Abraham Waslander Nauta (1804-1890) wordt notaris en stamhouder in IJlst
  • 1806: Agneta Wilhelmina Nauta (1806-1845) trouwt met Willem Davids van Assen maar overlijdt op 39 jarige leeftijd.
  • 1807: Helena Constantia Nauta (1807-1856) lijkt met de familie te willen breken. Zij komt in 1837 als bedelaar in Ommerschans terecht en krijgt binnen 2 jaar een zoontje (Stephanus Sybrandus) van een onbekende vader, dat binnen 2 weken overlijdt. Uit de archieven van Ommerschans blijkt dat ze haar echte naam verbergt, zich voordoet als Trijntje en daarmee onder de hoede van de Maatschappij van Weldadigheid valt.
    Blijkbaar weet ze toch een draai aan dit bestaan te geven want in 1842 trouwt ze met Joannes Henricus Stokker en woont dan in Haarlem. In 1851 gaat het weer mis en wordt ze samen met haar man in Haarlem veroordeeld tot een dag gevangenisstraf en het overbrengen naar een bedelaarsgesticht Veenhuizen, waar ze beiden na een aantal  jaren overlijden.
  • 1809: Botto Stephanus Nauta (1809-1836) sterft ongehuwd op 26 jarige leeftijd als als schutter in Groningen.
  • 1811: Johanna Maria Fredelina Nauta (1811-1811) sterft amper 4 maanden oud 
Ommerschans

Joure:

  • 1812: Johannes Bartholdi Nauta (1812-1888) heeft de wind ook niet mee. Tijdens zijn militaire dienst wordt hij in Maastricht veroordeeld tot 3 jaar kruiwagenstraf voor een diefstal. Jaren later in 1847 belandt hij als bedelaar uit Joure in de veenkolonie Ommerschans. Het lukt hem toch om zijn leven weer op te bouwen want in 1857 is hij “inlands kramer” en trouwt hij met Johanna Kip. Ze vertrekken naar Delden waar zijn rijke oom Ruardus handelaar is en contacten heeft met de lokale textielbaronnen. Ze krijgen samen twee kinderen, waarvan de jongste vlak na het huwelijk levenloos wordt geboren en de oudste 5 dagen na zijn geboorte. Uiteindelijk overlijdt Johannes Bartholdi in 1888 aan de Vloeddijk in 312 in Kampen. (Een paar honderd meter van Vloeddijk 91 waar ik ruim honderd jaar later mijn vrouw zal leren kennen.) 

Sint Annaparochie

  • 1815: Stephanus Sybrandus Nauta (1815-1816) overlijdt na 38 weken

Uiteindelijk verhuist het gezin met hun jongste kinderen naar Tzum, waar Stephanus Sybrandus in 1831 op 53 jarige leeftijd overlijdt. Zijn vrouw verhuist later naar Stavoren en uiteindelijk naar Bolsward in huisnummer 276, waar ze in 1850 overlijdt.

Proefschrift:
Specimen inaugurale, chirurgico-medicum, de corporibus peregrinis ex oesophago removendis, / quod … eruditorum examini submittit Stephanus Sijbrandus Nauta, Frisius. 

Nog uitzoeken:
* lokatie Tzum: F80
Kadastrale check alle percelen Tzum en Tzummarum 1832 leveren niets op (watwaswaar?)