Jochum Jans Muurling, moederlijke kant van Cornelis Livius Nauta (1887)

 1. Fluit

  Jochem Jans Muurling geboren in 1614 is de stamvader van Geertje Willems Muurling, geboren in 1797.
  Hij is grootschipper op een fluit. Een grootschipper is een schipper of gezagvoerder op een zeeschip dat vooral voert naar landen rond de Oostzee. Er werd met een relatief kleine bemanning op relatief grote schepen gezeild. De fluit was een dwarsgetuigde driemaster die voor het eerst in Noord-Nederland werd gebouwd.

 2. Pier Jochems Muurling geboren in 1640 te Heerenveen en overleden in 1673 te Lemmer, assistent grietman van Schoterland. De grietman toendertijd was Daniel de Blocq van Scheltinga. De Van Scheltinga’s leverden veel grietmannen voor grietenij Schoterland (uit die familie komt onze Cornelia Livia) Een grietman is deels een voorloper van de huidige plattelandsburgemeester in Friesland, en deels de voorloper van de rechter en min of meer te vergelijken met de huidige kantonrechter. De grietmannen en rechters zorgden voor het bestuur en de rechtspraak in de Friese grietenijen.
  3. Jochem Muurling geboren in 1666 te Heerenveen overleden in 1709 te Lemmer, herbergier, barbier en chirurgijn trouwt in 1686 te Heerenveen met Lamke Jans geboren in 1670 te Giethoorn
  4. Willem Hendrik Muurling geboren in 1695 te Lemmer, Mr. schipper trouwt in 1722 te Lemsterland met Tytje Oldendorp geboren in 1698 te Hindeloopen
  5. Balthasar Willems Muurling geboren in 1733 te Lemmer trouwt met Margien Fortuin geboren in 1743 Lemmer
  6. Willem Balthasars Muurling geboren in 1769 te Lemmer, meesterbakker trouwt in 1795 te Joure met Meinskjen Eelkes Weerstra
  7. Geertje Willems Muurling geboren in 1797 te Joure ovler eden in 1845 te IJlst. Zij is grootmoeder van Rinkjen de Jong (zie 9) trouwt met Taeke Thomas Schuurmans geboren in 1796 te IJlst
  8. Elisabeth (Lijsbet Taekes) Schuurmans geboren in 1819 te IJlst trouwt in 1841 te IJlst met Jacob Jacobsz de Jong geboren in 1820 te IJlst
  9. Rinkjen de Jong geboren in 1857 te IJlst trouwt in 1883 met Abraham Waslander Czn Nauta geboren in 1860 te Folsgare en overleden in 1919 te Heeg (Heeg tak)