Zijtak van Tjalling Ruurds, broer van stamhouder G1. Butte Ruirdts

1. Walle Jacobsz afkomstig Akkrum vestigt zich na zijn huwelijk meteen als mr. grofsmid bij de zijl te IJlst en trouwt in 1663 te IJlst met Antje Melisdr.
2. Melis Wallesz. Oppedijk geb. 1663 IJlst, sinds 1707 voert hij de familienaam Oppedijk is diaken, vroedsman en burgemeester van IJlst. 2e huwelijk in 1698 met Eelkje Wallesdr. van IJlst.
3. Melis Wallesz. Oppedijk geb. 1704 Ijlst trouwt in 1730 met Ytje Gerbensdr. Brandt. Dochter van de houthandelaar en burgemeester van IJlst Jansz. Brandt en Wietske Krolus
4. Jan Wallesz. Oppedijk, stadsmajoor en koopman trouwt in 1761 te IJlst met Tjeerdje Sybrensdr.  Jorritsma, dochter van burgemeester Sybren

Inktpotten Oppedijk

5. Walle Jansz. Oppedijk geb. 1770 IJlst, burgemeester en koopman, tussen 1800 en 1805 eigenaar van houtzaagmolen te IJlst. Trouwt in 1795 te IJlst met Akke S . de Jager. Het was dezelfde tijd dat ook W. T. van der Ley, notaris en secr . van de gemeente in IJlst woonde en werkte (zie 6)
6. Tjeerdje Wallisdr. Oppedijk geb. 1800 te IJlst en ovl 1826 Langweer trouwt in 1825 te Langweer met Tjalling Sybrands van der Ley, olieslager en secretaris van Doniawerstal. Hij komt uit zijtak van Tjalling Ruurds Nauta (1670), broer van stamhouder Butte Ruurds Nauta. Hij is een zoon van notaris Wiebrandus Tj . van der Leij (zie 5)