Parenteel van Jencke Wyties (Jaarsma)
Ieder stadje, dorp of streek kent families die daar al wat langere tijd zijn en als het ware overige families aan elkaar “vastplakken”, er een geheel van maken. Zo is er bijvoorbeeld in IJlst de familie Groenveld, die op verschillende manieren een verbinding aangaat met de Nauta’s van IJlst. In het parenteel van Jencke Wyties neemt de familie Jaarsma een centrale plaats in. Het begint in Oldeboorn en vervolgt zijn weg naar Haskerdijken ongeveer zoals “Eeltje baes” (Holtrop) dat ook deed. Of hier sprake is van toeval? Op verrassende wijze is Tys Goinga, huisarts te IJlst, die optrad als een soort chirurg tegelijk, op deze manier ook met ons verbonden. Voor IJlst evenwel lijkt mij belangrijk dat de familie Nooitgedagt van de bekende fabriek in het parenteel van Jaarsma zijn wortels vindt. We spreken dan voornamelijk over Wymbritseradeel.

 

Jan baes Nooitgedacht met zijn zonen

1. Jencke Wynties trouwt met Foekje Rycx
2. Wythie Jenckes 1580 Oldeboorn
3. Jencke Wythies 1600 trouwt met Aef Johannesdr.
4. Aucke Jentkrs Wythies 1626 Haskerdijken trouwt met Hylk Thysses:
– is de vroegere huisarts van IJlst ook Jaarsma!?

5.Thys Aukes 1655 Haskerdijken
6. Auke Thysses 1684 Terhorne
7. Thys Aukes ovl 1801 Abbega
8. Jarig Thijsses 1753 Abbega
9. Tijmen Jarigs Nooitgedagt overleden 1859 te IJlst is getrouwd met Jetske Speelman
10. Jarig Tymens Nooitgedagt overleden 1893 te IJlst
11. Jan Jarigs Nooitgedagt “Jan baes” 1840 IJlst, oprichter van de firma Nooitgedagt trouwt in 1863 te IJlst met Boukjen Alderts Wafelaar

Abbega

12. Uit dit huwelijk belangrijk: Weltje Nooitgedagt 1864 IJlst
“Beppe Weltsje”, geb. 1864 te IJlst trouwt in 1888 te IJlst met Durk van der Wal. Zij runden jarenlang een kruidenierswinkel annex sigarenhandel op Galamagracht 22. Ruiter runde er een Sparwinkel. Cornelis Johanniszn Nauta was een huisvriend van Weltje en Durk.

GROENVELD: Jencke Wyties – Nooitgedacht – Goinga:
Er zijn talrijke families die zich kunnen verbinden. Ik heb gekozen voor deze drie (Groenveld verbindt zich met Nauta, via Trijntje Groenveld echtgenote van Heero Nauta Sr.)

HYLKJE GOINGA:
Geboren te IJlst 1930 en overleden te Sneek in 2001. Dochter van Tijs Sikke Goinga en Grietje Goinga Sierdsma. Hylkje Goinga trouwde 1953 Sneek met Anne Wadman, schrijver. Uit dit huwelijk, dat in 1981 eindigde in een scheiding werden 2 zoons en 1 dochter geboren. Hylkje Goinga groeide op als oudste van de drie kinderen in een doktersgezin in het Friese stadje IJlst.

Hylkje Goinga

Zelf typeerde ze het gezin als traditioneel en gezellig. Hylkje kon goed leren en ging na de lagere school naarhet gynasium in Sneek. Na haar eindexamen kreeg ze een relatie met een van haar leraren: de neerlandicus en schrijver Anne Wadman, tien jaar ouder en getrouwd. Op 21-jarige leeftijd debuteerde ze in het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne met het verhaal ‘Hjoed’ (Vandaag). Haar verhalen voor volwassenen (ze schreef ook kinderboeken) zijn bestempeld als komisch , tragisch, feministisch , bizar en grotesk, en hebben vaak een verrassende ontknoping. De meeste verhalen draaien om de verhouding tussen vrouw en man. Terwijl de vrouw op chaotische wijze het huishouden en de kinderen reddert, jaagt de man zijn pleziertjes na. De toon in de verhalen tot 1971 is lichter dan die in de latere jaren. In haar vroege werk beschrijft Goinga een min of meer gelukkig huwelijk. In latere verhalen is het huwelijk een strijdtoneel geworden. Hylkje Goinga was klein van gestalte (van haar vader “Lytse Tys”), had scherpe donkere ogen en oogde vitaal en sportief, al rookte ze ook veel. In intervieuws kon ze fel en adrem reageren, niet zelden met een tegenvraag. Het verbaasde vrienden en bekenden dat ze in 2001 onverwacht stierf, na een korte ziekenhuisopname en vier jaar na de dood van Anne Wadman. Al in 1980 had ze vooruit geblikt. ‘Als er nog een leven is na dit leven, dan hoop ik dat ik een meeuw wordt. Zo’n mooi, klein stormvogeltje, weet je wel? Op haar rouwkaart stond zo’n kleine meeuw.

  1. Jarig Thijses 1753 Abbega trouwt met x Evertje Ulbes
    2. Antje Jaarsma 1783 Oosthem trouwt in 1805 met Nijland Sikke Willems Goinga
    3. Tijs Goinga 1820 Nijland
    4. Lolle Goinga 1872 Nijland
    5. Tijs Sikke Goinga 1902 Mantgum huisarts in IJlst overleden 1979 IJsbrechtum