2000- 01- 07 Elizabeth Hendriks- Nauta
Beste Charles,
Hartelijk dank voor voor de gegevens. Nummer 1. Is inderdaad de overgrootvader van Jacob. Niet allen gegevens kloppen , maar dat moet ik zelf nog even nakijken hoe dat dat precies zit. Jacob (Abes) als lidmaat aangenomen in ca 1683. en overleden in Bergum in 1722/1724 was schuitmaker a.d. Bergumerdam.Gehuwd geweest met Tetje Ritskes en Hiltje Roelofs. Hiltje en Jacob waren de ouders van een Abe.Deze Abe is in 1701 in Bergum gedoopt. Hij is gehuwd geweest met Hiltje Oebles 18- 03- 1723 en met Wijtske Ates 31- 05- 1760. Deze Abe van 1701 was dus de vader van Jacob. Hij was dus toen al 60 jaar. WYtske is de moeder van Jacob en overleden op 13- 04 1815. Te Oostermeer.
Bij de naamsaanneming van 1811 van de kinderen van Jacob staat in Den- Haag een fout. Wijtske Ates staat als man genoteerd en Foke Jacobs als voogdes. Dat klopt niet. Wytske heeft zelf het document getekend. Foke Jacobs was haar 3e echtgenoot. Jacob is opgevoed door Daniel Bakker, Dorpsrechter. De 2e echtgenoot van Wytske. Jacob Abes is overleden in Embden.in 1810. Dit volgens gegevens uit een kerk in Embden. Hij is overleden aan de tering. Van Jeltje Jelgers of Vink ( Fink ) kan ik niets vinden. Ietje Jurgens Hofmann was de tweede vrouw van Jacob. Maar Waarom was zij in 1811 dan geen Voogdes? Waarom Wytske Ates, de moeder van Jacob ?
Er moeten volgens mij nog meer gegevens van Jacob zijn. Hij was commies en volgens mij heeft hij dan een eed af moeten leggen. Mijn laatste gegevens zijn , De bet- overgrootouders van Jacob waren Abe Willems en Aafke Goslings, als lidmaat aangenomen ca 1683 in Bergum. Tot zover mijn gegevens.
Met vriendelijke groet,
Elizabeth Hendriks- Nauta 

2000- 01- 07 John Nauta
Hello Charles,
All I can say is WOW!!!
It is so exciting to get more information about my ancestors. I am compiling via the Family Tree Maker program a list of my ancestors. I am going to send it to you very soon. That will give you an updated chart of our family tree. I hope you can use it.
Below I will give you my address and also I need to know what the cost is for the copy of the akte and I will see what the postage is. Please, I insist on reimbursing you for your costs. I know that it takes time to look up information as well as some expenses. I will be glad to pay, you just say the price. Hope that you are doing well so far this year.
I look forward to helping each other and If there is anything I can look up for you here in the U.S., I will try my best. Thanks again!!
Tot mails,
John Nauta

2000- 02- 03 Cees Rijpma
Beste Charles,
Dank voor je reactie. Ik zou graag willen dat je deze vraag in je gastenboek toevoegd. Grietje Gerbens Rijpma was gehuwd met Jelle Pieters Nauta. Zij hadden 8 kinderen. t.w. Pier(1837), Gerben(1839), Klaaske(1840), Jelle(1842), Fettje(1844), Sjoerd(1846), Sipke(1848) en Eelke(1850).

2000- 02- 08 Bart Nauta
Hi Charles,
Leuk initiatief !! Voor een evt. update van de stamboom stuur ik je wat recentere gegevens toe van onze tak:
Veel succes en tot kijk /tot mails,
Bart NAUTA

2000- 02- 12 Brian De Boer
Hello, my name is Brian DeBoer and I would be interested in finding out any information you can give me regarding my mother’s family. Her father’s name was Jan Dirk Nauta, born in Kollumerzwaag, December 11, 1887 and married to Gaatske Hitman. His father was Dirk Jan Nauta and all we know about him is his wife’s name: Antje Dykstra.
Thank you in advance

2000- 07- 25 Noks Nauta
Hello Catherine,
Thank you for your mails. It took some time before I recieved any text! So now I know who you are. I am glad you are interested in the reunion, but unfortunately you are the first and only one that reacted on the idea on the homepage of Charles Nauta. I shall keep your address in case we are going to organize something. How is your relation with the Nauta family?
Regards from Noks Nauta

2000- 08- 07 Anthony Hofstee
Do you have any information on the forebears of Lysbeth Everts and Jetske Everts Nauta who died in 1825 in Wymbritseradeel, Lysbeth on October 25, age 85 and Jetske 18 October, age 89?
Thanks. Tony

2000- 08- 07 Lilian Vinther
Hallo Cornelis Johannes Nauta,
Ik ben voor mijn tante in Zweden op zoek naar gegevens van mijn overgrootvader (vader van grootmoeder aan moederszijde), die als achternaam Nauta had. Ik heb absoluut geen enkele ervaring met genealogisch onderzoek. Al zoekend op internet – via “Stambomen” op de Lezers helpen- site van het Algemeen Dagblad en vandaar naar www.archiefnet.nl – belandde ik op jouw Nauta- site. Het is een erg lange mail geworden. Ik hoop dat je mij verder kunt helpen!
Het zoeken wordt bemoeilijkt doordat mijn moeder en grootouders zijn overleden en mijn oud- ooms en oud- tantes óf overleden óf geëmigreerd zijn. Ik weet de voornamen van mijn overgrootvader niet (meer) en kan het niet bij hen navragen. Ik ken hem dus alleen als “opa Nauta”. Hieronder alles wat ik uit mijn geheugen heb kunnen terughalen. Ik heb mijn overgrootvader als kind nog goed gekend: hij stierf op 96- jarige leeftijd midden of eind jaren 60; in elk geval ná 1964 (mijn oma – zijn dochter – overleed begin mei van dat jaar en hij was, zeer levendig, op de begrafenis). Hij woonde in de jaren 60 (en waarschijnlijk ook geruime tijd daarvoor) aan de Graaf Florislaan (of – straat?) in Bussum. Mijn oma vertelde dat ze als kind regelmatig is verhuisd. Ik herinner me zeker dat ze enige tijd in Amsterdam heeft gewoond, en ik geloof ook in Meppel. In beide plaatsen vóór plm. 1925, want rond dat jaar trouwde ze met mijn opa en ging in Schiedam wonen.
Mijn grootmoeder Sophia Margaretha Catherina Nauta werd geboren op 7 mei 1903 uit het eerste huwelijk van opa Nauta als zijn oudste kind. Zijn eerste vrouw overleed toen mijn oma nog een baby was. Mijn oma was het enige kind uit dat huwelijk. Opa Nauta hertrouwde met de vrouw die ik alleen ken als “oma Nauta”. Uit dat huwelijk zijn ten minste 4 kinderen geboren: tanta Gré (of Greta), tante Guusje (of Gusta – misschien van Augusta?), oom Karel en oom Rinus. Het kunnen er ook 1 of 2 meer zijn geweest, maar dat weet ik dus niet. Deze 4 heb ik in elk geval – min of meer – gekend.
Tante Gré was uit dat tweede huwelijk de oudste, ik schat circa 5- 7 jaar jonger dan mijn oma. Zij ging na haar huwelijk in Ede wonen en had 3 of 4 kinderen. In elk geval een oudste dochter Guusje en een jongste dochter Gerdien en een zoon (Erik?); misschien nog een zoon. De mansnaam van tante Gré weet ik niet meer.
Tante Guusje was, geloof, ik de jongste. Zij trouwde met Henk Bernard of Barnard en heeft in of bij (geloof ik) Haarlem gewoond. Zij emigreerden later (ik meen in de jaren 70) naar Australië, waar hun 2 kinderen al eerder heen waren getrokken.
Oom Karel kan ik me nog wel voor de geest halen, maar ik kan me van hem minder herinneren. Ik geloof dat ook hij is geëmigreerd naar Australië, en dat hij in de jaren 80 terugkwam en zich vestigde in de buurt van de Loosdrechtse plassen.
Van oom Rinus weet ik het minst. Ik geloof dat hij jonger was dan oom Karel. Het staat me vaag bij dat ook hij was geëmigreerd. Ik weet niet waar Rinus een afkorting van is.
Opa Nauta was een kleurrijk figuur van 12 ambachten, 13 ongelukken. Vandaar ook de verhuizingen. Ik zou niet weten wat zijn eigenlijke beroep(en) is (zijn) geweest; hij was al zéér gepensioneerd toen ik werd geboren en hem bij mijn komst naar Nederland in 1961 leerde kennen.Zijn familiegeschiedenis is een tikje onduidelijk. Zijn wettelijke vader (die dus Nauta heette) zou niet zijn echte vader zijn. Ik herinner me het verhaal dat deze Nauta bij zijn huwelijk met de moeder van opa Nauta zijn achternaam grootmoedig aan mijn overgrootvader (toen dus nog kind) heeft gegeven, waarschijnlijk door hem te echten. Ik weet niet of de echte vader van mijn overgrootvader gehuwd was met de moeder en stierf, waarna zij hertrouwde met deze Nauta, of dat opa Nauta een ‘onecht’ kindje was. Het zóú kunnen zijn dat opa Nauta voordat hij een Nauta werd een andere naam droeg, die ook anders was dan de meisjesnaam van zijn moeder.
Ik geloof dat opa Nauta’s moeder Cloeting of Cloetingh of Cloetinge van haar meisjesnaam heette. Zij zou van gegoede of zelfs adellijke afkomst zijn. Haar familie zou deels tot Oostenrijk (of Duitsland) zijn terug te voeren. Maar (om het verwarrend te maken) het zou óók heel best kunnen zijn dat de 1ste vrouw van opa Nauta (dus mijn oma’s moeder) Cloeting, Cloetingh dan wel Cloetinge heette en dat háár (wellicht adellijke) familie deels uit Oostenrijk (of Duitsland) stamde. Mijn oma’s moeder was in elk geval een ontwikkelijkde vrouw van (ge)goede komaf.
Nog een onduidelijkheid: het verhaal ging dat mijn oma familie was (al dan niet aangetrouwd) van de steenrijke familie Scholten in Oost- Groningen (die van de aardappelteelt in de Veenkoloniën, het bedrijf dat later Koninlijke Scholten- Honig werd). Dat zou dus in vrouwelijke lijn moeten zijn, via de 1ste vrouw van opa Nauta óf via de moeder van opa Nauta. Het zou gaan om een meisje Scholten dat een beetje zielig was (geestelijk een tikje achtergebleven of erg lelijk, in elk geval een muurbloempje) en dat aan de man was gebracht dankzij het familiegeld.
===============================================
Een soortement schema t/m mijzelf (de allerjongste generatie heb ik niet genoemd):
vader van opa Nauta x mw. ((Cloeting/Cloetingh/Cloetinge(???)): kind opa Nauta (ik weet niet of er nog andere kinderen waren)
=============
Opa Nauta x 1ste vrouw ((Cloeting/Cloetingh/Cloetinge(???)): kind Sophia Margaretha Catherina (7- 05- 1903)
Opa Nauta x 2de vrouw
kinderen:

1. Greta (Margaretha?) – 3 (of 4) kinderen
2. Karel Nauta
3. Rinus Nauta
4. Gusta (Augusta?) x Henk Bernard/Barnard – 2 zoons
(NB: de volgorde van 2, 3 en 4 staat niet vast).
===============
Sophia Margarethe Catherina x Johannes Wouter Bakker uit Schiedam
kinderen:
1. Johannes Bakker (30- 04- 1927) x Liv von Jeinsen uit Stockholm: kinderen Erik Bakker en Rolf Bakker
2. Margaretha Sophia (06- 02- 1930)
==============
Margaretha Sophia x 1ste man Leif Heikel Vinther uit Kopenhagen
kinderen:
1. Lilian Margaretha Heikel Vinther (1954) – ik
2. Hans Harald Heikel Vinther (1956)
3. Margeretha Sophia (1958)
Margaretha Sophia x 2de man Alexander Philippus Snelleman uit Rotterdam: kind Erik Jan Alexander Snelleman 

2000- 08- 09 Robert Nauta
Hello My name is Robert Nauta I was born in Venezuela From an Indonesian born Dutch father his name was Ruurd Felix Nauta, born in bandung, Indonesia in  1917. I have documented information of a family member born in Amsterdam in April 15th1796 by the name Robijn Ruurd Nauta married to Gerrigejen van der Veen and died in Amsterdam june 28th of 1851. He was a Surgeon. He left behind 7 children. I currently live in Miami, Florida Having just moved here 3 years ago with my wife from Curaçao, N.A.
Many regards 
Robert Nauta 

2000- 08- 12 David Johnson
Hello name is David Johnson my mothers maiden name is Nauta my cousin told me there is a Nauta symbol and he had seen it somewhere, but was never able to find it again. I don’t read or speak Dutch my mother never tought me so this site is of no use to me if you know of this symbol cousin is talking about and it’s not any trouble I would apriciate it if you mailed it to me at monsterousjohnson@hotmail.com thank you very much.
David Johnson 

2000- 08- 16 Brian & Colleen De Boer
Hello, my name is Brian deBoer and my mother’s name is Berber Nauta. Her father was Jan Dirk Nauta born in Kollumarzwaag Dec 11, 1888. He was married to Gaatske Hitman born Engwierum March 18 1906. His parents were Dirk Jan Nauta and Antje Dykstra, dates unknown. Can you provide any information? Thank you
Regards
Brian 

2000- 08- 17 Dirkje Weisz- Nauta
Ook ik ben een Nauta en op zoek naar mijn voorouders.
De lijn die ik tot nu toe heb is:
Dirkje Weisz- Nauta d.v. Hielke Nauta x Janke Feenstra.
Hielke Nauta z.v. Jan Nauta x Dirkje de Man
Jan Nauta z.v. Hielke Nauta en Romkje Drost
Hielke Nauta z.v. Uilke Sytzes Nauta x Maria Cornelis de Koe / Hendrikjen Douwes Bies
Uilke Sytzes Nauta z.v. Sytze- Lolles Nauta x Klaaske Uilkes van der Kooi
Sytze- Lolles Nauta z.v. Lolle H(arings?) Nauta x Yes Sytzes
Mocht je meer informatie voor mij weten, dan hou ik me aanbevolen,
Vriendelijke groeten,
Dirkje Weisz- Nauta 

2000- 08- 17 Matthijs Akkenaar
L.S.,In het CBG heb ik gevonden dat een Nauta met Jacoba Helena Akkenaar, geboren te Soerabaja 20.11.1852, overleden 20.03.1930 gehuwd is geweest. Ik weet geen voornaam, Weet u de voornaam misschien?
Met vriendelijke groeten,
Matthijs Akkenaar 

2000- 08- 19 Percy de Wilde
Geachte heer Nauta,
Tot mijn grote verrassing ontdekte ik uw website. Een van mijn vrouw’s voorouders is een Nauta. Zij heette Jacoba Pieters Nauta, gehuwd met Jan Taekes Kolthof. Zij krijgen een dochter Pietertje die geboren is in 1854 in Tjummarum, Barradeel, Friesland. Kunt u mij aan meer informatie helpen? Indien u informatie kunt aanleveren in gedcom- formaat zou dat helemaal fantastisch zijn. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw moeite en heel veel succes met uw site.
Met vriendelijke groet,
Percy de Wilde 

2000- 08- 26 Jelleke Dokter
Charles,
Heb je ook gegevens over Trijntje Johannes Nauta die op 13 mei 1860 trouwt met Okke Jouws Bouma? Huwelijksakte Bolsward 1860 akte nr.14. Okke is denk ik overleden 21 april 1901. Een dochter van hun is in elk geval Aagje Bouma. Verder heb ik weinig gegevens. Als je wat weet zou je me dan willen mailen?
adres: bert.dokter@planet.nl
met vriendelijke groeten,
Jelleke Dokter 

2000- 08- 27 Lutsche Hoogendoorn- Nauta
Hai, ben ook aan het spitten naar de Nauta tak. Alleen kom ik bij andere Nauta’s uit, enkele van mijn voorouders Wybes Thomas en Thomas Wybes. Zijn we al of niet ergens familie?
Lutsche Hoogendoorn- Nauta 

2000- 08- 28 Anthony Hofstee
Charles, this is all I know.
Evert Aats (Aarts?) and NN have the following children born/baptized in Nijland, Wymbritseradeel:
1. Jetske 30- 8- 1736 d. Wymbritseradeel 18- 10- 1825
2. Ate 2- 2- 1738
3. Lysbet 23- 8- 1739
4. Liesbert 28- 8- 1740 d. Wymbritseradeel 25- 10- 1825, x pre 1764 Douwe Pyters Buma
5. Hylkje 3- 5- 1744
Tony 

2000- 08- 28 Jelleke Dokter
Beste Charles,
Dank voor je snelle reactie. Aanvulling: Okke Bouma is overleden 21 april 1901, oud 61 jaar, akte nr. 62 Wonseradeel. Aagje Bouma geb. 5 sept. 1869 blad nr. 66 Wonseradeel
Ik wacht rustig af, kom eerst maar bij van je vakantie.
Vriendelijke groeten,
Jelleke Dokter 

2000- 09- 06 Laas Terpstra
Goedenavond heer Nauta,
Afgelopen zaterdagavond in BIB vertelde je over jouw genealogisch onderzoek naar de fam. Nauta. Ik beloofde toen een naam door te geven van een onderzoeker die de geschiedenis van dopers in de 17e eeuw in Friesland bestudeerd. Helaas heb ik het artikel, en daarmee de naam, nog niet kunnen vinden. Om deze te achterhalen zou u contact op kunnen nemen met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in A’dam (www.ads.nl). Waarschijnlijk kunnen zij u verder helpen. In een van mijn boek trof ik nog een stukje aan over een zekere P.J. Nauta. Ik stuur het mee in de bijlage. Wellicht is het aardig voor de achtergrond.
Met vriendelijke groet,
Laas Terpstra

2000- 09- 12 Lilian Vinther
Beste Charles,Heel hartelijk dank voor je snelle reactie! Én voor je belofte dat je – tussen de drukke bedrijven door – zult kijken of je aanknopingspunten kunt vinden. Ik ben blij met elk beetje informatie. Een virtueel ontmoetingsplein à la “Nauta zoekt Nauta” lijkt me een perfect idee, al wordt dat pas met kerst. Alle Nauta’s en nazaten zullen daar vast een kijkje willen nemen. Is er geen rijke Nauta die dat zou willen sponsoren? Nog over mijn overgrootvader: aangezien opa Nauta tussen 1964 en 1970 overleed en toen 96 jaar oud was (die leeftijd weet ik heel zeker), moet hij dus zijn geboren rond 1870: tussen 1867/68 en 1874/75.
Geboorteplaats: geen idee. Zijn plaats van overlijden is – vermoedelijk – Bussum geweest. Ik wou dat ik zijn voornamen nog wist!
Nogmaals, ik heb er echt alle begrip voor dat je het druk hebt en waardeer het erg als je tussendoor iets zou tegenkomen.
Met vriendelijke groet,
Lilian Vinther 

2000- 09- 15 Anthony Hofstee
Charles,
the source I used was the microfilm copy of the original church baptismal register of Nijland, Wymbritseradeel. I have the following children for Evert Aats (Aarts) (No family name – name comes from death of Jetske in 1725 and Liesbert also in 1825)
Jetske 30- 8- 1736
Ate 2- 2- 1738
Lijsbeth 23- 8- 1739
Liesbert 28- 8- 1740
Hylkje 3- 5- 1744
Tony 

2000- 09- 19 Yvonne Nauta
Hallo C.J. Nauta,
Op mijn werk was ik aan het surfen op het internet, op zoek naar een bepaald onderwerp dat totaal niets te maken had met jou site, toch stond het adres van de NAUTA site in de lijst met trefwoorden. Ik werd nieuwsgierig en ben even gaan kijken. Mijn achternaam is ook Nauta en ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest naar mijn achtergronden en families, nu is er van mijn moeders kant van de familie een hele grote stamboom bekend, maar van mijn vaders kant totaal niet. Van mijn vaders kant van de familie zou ik graag wat meer te weten willen komen, misschien kan dit door jou hulp. Hier zijn een paar gegevens:
Mijn vaders naam is Arie Willem Siert Nauta en is geboren op 2 februari 1949, hij heeft een broer Willem Nauta en een zus Olga Nauta. Volgens mij allen geboren te Heerenveen. Hun vader heette Siert Nauta, was leermaker, geboren rond 1906 (kan 10 jaar verschil zijn) en overleden rond 1973 (1 a 2 jaar verschil). Zijn vader heette Willem Nauta, en zou redelijk oud geworden moeten zijn. Ikzelf ben Yvonne Nauta en heb een zus Annemieke Nauta, beide geboren in Haskerdijken op respectievelijk 13- 3- 77 en 29- 6- 79.
Sorry voor deze niet exacte gegevens, dit komt mede door het feit dat ik mijn vader niet meer spreek. Zoals jij opzoek bent naar waar de naam Nauta vandaan komt, zo ben ik alleen opzoek naar wat meer familie gegevens! Ik studeer geneeskunde en was altijd al nieuwsgierig of er in de familie van mijn vaders kant mensen waren die het ook gestudeerd hebben, aan mijn moeders kant heb ik er nooit een kunnen vinden! Ik ben benieuwd of ik nog wat van je hoor, in ieder geval alvast bedankt,
Groeten Yvonne Nauta