graf Siebold de Vries

Grafsteen van Siebold J. de Vries te Lemmer. Geb. te Lemmer 1843. Begraven aldaar in 1889 met Rinsje Ages en hun kinderen, Jan oud 9 maanden en Hanna oud 14 jaren. Nauwe banden met C&A Nauta te IJlst hebben altijd bestaan tussen de De Vries en Nauta familie. De moeder van Sjoerdtje Lanting was een zus van Rigtje T. Holtrop en zij was getrouwd met Okke Sybolts de Vries. Abraham Nauta trouwde met Antje de Vries en zij was een zuster van Okke de Vries.

 1. Teerdze E. Holtrop 1799 Ylst trouwt met Sjuttje Tammes de Koe 1799 IJlst
  2a. Rigtje Teerdzes Holtrop 1823 trouwt in 1846 te IJlst met Okke Sybolts de Vries geb. Woudsend
  3a. Siebolt de Vries 1852 trouwt met Corneliske Rollema geb. 1854 Oranjewoud
  4a. Antje de Vries geb. 1884 een zuster van Okke de Vries
  2b. Geertje Teerdzes Holtrop 1819 trouwt in 1839 te IJlst met Cornelis Sjoerds Lanting
  3b. Sjoerdtje C.ornelisz. Lanting trouwt met Johannes Bartholdi Nauta geb. 1837 te IJlst
  4b. Abraham Nauta geb. 1882

AKTIEF IN WOUDSEND, IJLST. LEMMER EN AMSTERDAM:
Er hing naar mijn gevoel altijd iets chiques rond S.O. de Vries. Ik vond ze lijken op de Weduwe Oppedijk. Neem hun woonhuis, een beetje Engels haast en van het destijdse kantoor van Oppedijk hoef ik niet te spreken, dat was haast als een museum van binnen. Ik geef u een vereenvoudigd schema van de spreiding van aktiviteiten van de door ons bedoelde Houthandel S.O. de Vries. Het is ook een beeld van romantiek.

1. Sybolt Ottes de Vries 1769 IJlst trouwt met Posthuma
2a. Okke Sybolts de Vries 1822 trouwt met Holtrop waaruit zoon
3a. Sybolt de Vries 1852 trouwt met Corneliske Rollema
4a. Okke de Vries 1886 IJlst

2b. Jan Sybolts de Vries 1807 ovl Lemmer
3b. Siebold Jans de Vries 1888 Lemmer ovl (grafsteen)
4b. Jan Siebold de Vries 1876 Lemmer ovl 1947 Amsterdam getrouwd met Karolien van Anken

ingang Singel vanaf het IJ

Naast de vele scheepswerven langs de voormalige Zuiderzee bestond er in het begin van de 20e eeuw een bloeiende handel in overige scheepsbenodigdheden. Aan de werf werd het schip gebouwd, maar het vervaardigen van het tuig dat vereist een heel ander soort vakmanschap. Langs de Zuiderzee, maar ook daarbuiten, werden de vracht- en vissersschepen getuigd door de mast en blokmakerij wed. S .J. de Vries te Lemmer, het enige bedrijf in die omgeving dat het complete tuig inclusief het touw- en ijzerwerk leverde. De familie De Vries houdt zich al sinds 1805 met het tuigen en masten maken bezig. Oorspronkelijk in Woudsend, later in Lemmer met filialen in Heeg en Amsterdam. Eigenlijk behoort IJst daar ook bij, want hier begon men oorspronkelijk ook als mastenmaker.
De nieuwe situatie van de Zuiderzee door de aanleg van de Afsluitdijk, had uiteraard ook gevolgen voor grotere schepen vanaf de Noordzee. Bovendien werden stoomboten van steeds groter belang, er moest in Lemmer een gepast antwoord worden gevonden. Hoe het ook zij,  Jan Siebold de Vries, geboren 1876 te Lemmer vertrok naar Singel 2 te Amsterdam dichtbij het IJ. Daar overleed hij in 1947.

Fedde Schurer in 1944 in mijn poezie album. (Hilde van Siebold) Fedde Schurer, de bekende Friese dichter was schoolmeester te Lemmer en zal zo zijn pad gevonden hebben naar Siebold de Vries in Amsterdam. Daar zat hij een tijdje bij ons op ’t Singel ondergedoken en schreef voor Heit, mijn vader Siebold, een gedicht dat voor mijn poëzie-album bestemd was:

Singel 2 Amsterdam

3-3-’44
For Us Hilly skrieuw’k myn winsken
Op dit wite albumbled
Rykdom sykje folle minsken
Us is det it heeghste net
Stribje dû nei ’t allerbêste:
Hald Gods Wird aloan foar each;
Is det Wird dyn earste en lêste,
Licht wirdt den sels leed en pleach;
Ljocht en ljeafde is dyn wei,
Yn dit libben en hjirnei.
fen dyn Heit.

DE SCHILDERSFAMILIE DE VRIES
Het moge dan zijn dat de groei van bovengenoemde familie minder indrukwekkend dan bij de houthandelaars S.O. de Vries te IJlst verliep, zij zijn er nog steeds (Folkert de Vries!). De schaatsenmakers Nauta doen zich hier sterker gelden dan ten aanzien van S .O. de Vries, maar ook de C&A Nauta’s gaan een belangrijk huwelijk aan met deze familie De Vries, zodat wij hier ook de naam Johannes Bartholdi (de Vries) zullen zien verschijnen.

 1. Jan Gerbens de Vries 1803 Joure trouwt in 1827 te IJlst met Hylkje Ybeles v. d. Meer 1802 IJlst
  2. Ybele de Vries 1842 trouwt met Geertje Groenveld IJlst 1848 IJlst
  3. Jan Ybele de Vries 1872 IJlst trouwt met Geertje Johannes Nauta 1871 IJlst, dochter van Johannes Bartholdi Nauta
  4. Ybele de Vries 1898 trouwt met Aaltje Nauta 1911 IJlst