echtgenoot van Aeltie Tjallingius Nauta

Rooswinkelstate

1. Harmen Rooswinkel koopt state te Akkerwoude. Hij trouwt in 1558 met Trijn Willems van Alckmaer
2. Hillegonda Rooswinkel trouwt met Joost Velecker
3. Albert Velecker trouwt met Clara Burgh en verkoopt in 1624 Rooswinkelstate. De voorouders van Johannes komen nu in beeld.
4. Wintsen Claeses trouwt met Siouck Botesdr geboren in 1621 koopt in 1630 Rooswinkelstate
5. Gerben Wijnzen geboren in 1649 trouwt me Lijske Aleids en neemt de naam Rooswinkel aan
6. Wynant Rooswinckel chirurgijn te Dokkum trouwt in 1678 met Claeske Vermeer afkomstig van Holmat
7. Margaretha Rooswinkel geboren in 1681 te Drachten trouwt in 1702 te Damwoude met Regnerus Bruining (zijn 2e vrouw) is predikant te Driesum
8. Johannes Rooswinkel geboren te Dokkum, min. cand. subrector trouwt in 1722 te Dokkum met Aeltie Tjallingius Nauta geboren in 1699 te Hallum, dochter van Tjalling Ruurds Nauta, Secr. van Ferweradeel.