1 . Roelof van Linnep Joerissoen. Treedt in 1458 toe bij het Cleefse ridderschap en maakt ook deel uit van het Van Lennep Biljoen. Hij trouwt in 1408 met Isabel van Camphusen
2. Wolter (Roelofsz) van Lennep is in 1503 schout te Ommen namens bisschop Branekhorst met zwaar zegel. Hij trouwt met Mechtelt van Steenwijck.
3. Roloff Wolterssoen van Lennep ontving in 1534 van Hertog Karel van Gelre voor trouwe dienst ‘die Lutteke Scheer’ bij Coevorden. Hij is overleden in 1559 en begraven in de kerk van Hardenberg. Zijn leengoederen gingen op zijn zoon Wolter over.

4. Willem van Lennep woont later te Dalen en komt dan bijna telken jare op de Goorspraken te Coevorden zij ’t met weinig succes.
Uit zijn 1e huwelijk komt een een zoon Roelof
Tijdens zijn 2e huwelijk met Maria van Leeuwen woont hij op het huys te Wedde
5. Roelof van Lennep 1587 werd een Rolof van Lennep borger van Groningen en lid van ’t brouwersgilde. Het was een tijd dat Coevorden geregeld wisselde van bezetting of belegeraars. Het platteland van Drenthe werd afgestroopt door beide. Hij trouwt met Bindriekjen Lepel.
6. Johan (Jan) van Lennep trouwt in 1621 met Beerentjen Cnoops.
7. Lucas van Lennep was in 1644 minderjarig, met de schult van Zweeloo als voogd. Men noemde hem ook wel ‘Heer van Callenkote’ (bij Steenwijk) om zijn vele bezit daar.
Zijn 1e huwelijk voor 1646 is met een onbekende vrouw. Waarschijnlijk komt uit dit huwelijk Joffer Maria van Lennep, de moeder van Ferdinand Coenraads Waslander.
Zijn 2e huwelijk in 1646 met Ida van de Blesse (dochter van de burgemeester van Steenwijk) ging bijna niet door omdat Lucas zijn ja-woord aan een andere bruid gegeven had. (dat zou dan de moeder van Joffer Maria van Lennep geweest kunnen zijn)
Zijn 3e huwelijk in 1666 te Steenwijk was met Maria Reedtveld. Toen Lucas in 1674 overleed verbleef zij in 1701 met een dochter in Leeuwarden, terwijl zij in 1682 nog in een huis van de armen in Steenwijk woonde.
8. Dr. Johannes van Lennep geb. 1648 te Steenwijk was advocaat aan het Hof van Friesland met volmacht voor Engwirden der edelen. Hij was in 1692 eigenaar van de boerenplaats De Swarte Koy te Miedum. In 1673 trouwt hij met Anna de Blocq van Scheltinga, gedoopt in 1655 te Sexbierum. Zij was een dochter van Dirk, luitenant compagnie Grovestins, majoor van Coevorden.
9. Dirk (Theodorus van Lennep, gedoopt in 1675 te Leeuwarden, is kapitein (provoost) geweldige van de Nassause regimenten te Leeuwarden. Hij is overleden en begraven in 1741 te Oldehove. Hij trouwde met Sibilla Elisabeth Louisa Hoffman, geboren ca. 1678.
10. Marta van Lennep is in 1721 geboren te Leeuwarden en in 1763 begraven te Venlo. Ze is getrouwd in 1745 te Hallum met Coenraad Waslander, geboren in 1718 en overleden in 1788,  laatstelijk collonel-commandant van het Lyf regement Orange Vriesland. Hij is begraven in de kerk van Hallum bij zijn vader. Zij woont in 1746 nog te Leeuwarden als een kind van hen begraven wordt. In 1768 overlijdt de laatste van hun drie dochters aan hete koortsen te Venlo.

Huis Biljoen

Van Lennep tak Biljoen: vechtersbazen
1. Roelof van Linnip Jorissoen, in 1458 aangesloten bij Cleefse ridderschap is ook nog voorouder in de Noordelijke tak.  (hierna volgen de twee een eigen weg) Hij trouwt in 1408 met Isabel van Camphusen.
2. Johan van Lennep Roleffszn, genoemd sedert 1471 was lid van een college van zeven bevelhebbers. Hij is getrouwd met Catharina van Hierden en overleden in 1537.
3. Roelof van Lennep tot Biljoen. ‘ … een cierlijken sleep ruyteren de stad Groningen in gereden, daarvan 250 Geldersse geleyd door Roelof van Lennep’.  1Hij trouwt in 1532 met Johanna de Cock van Neerijnen, dochter van Gijsbert tot Clingelenborch en koopt in 1535 het Huis Biljoen te Velp.
4. Karel van Lennep tot Biljoen, deelsman Loelre- en Waterloomarken, was in 1554 burgemeester van Arnhem. (riddercedulen o. a. 1555). Zijn 2e huwelijk was met Cunera van der Lawiek.
5. Roelof van Lennep tot Biljoen was in 1585 bij een gevecht te Amerongen gecommitteerde van de Gelderse Staten ter Generaliteit en overleed in 1614. Hij was getrouwd met Margareta van Zerssen die al gehuwd was met ene Jacobus Tospan, toen zij in 1602 er met een jongeman (Roelof van Lennep) vandoor ging. Zij stond bekend als een lichtekooi.
6. Johan van Lennep tot Biljoen was in 1592 ambtsjonker te Rheden en kreeg vergunning om een papiermolen op te richten in Velp. Rond 1595/1600 trouwt hij met Bernharda Straetman (alias van Meeckeren). Zij wordt genoemd als ‘Straetman oude vrouw op ’t huijs Biljoen ontslapen en op 26 maart 1636 in de kerk te Velp begraven’.
7. Jhr Carel van Lennep tot Biljoen. Zijn broeder Arnt schrijft hem te Wesel (Carel lag daar in garnizoen) na het in as leggen door de Spanjaarden van het gehele dorp in 1629. (vermelding U.E. moelen is oock afgebrant …)

Jacob van Lennep 1802 en Dirk Hogendorp: heel ver verwant
1. Werner, dominicus de Lymp bezat het huis Den Haghe bij het slot Didam, leengoed van de graaf van Meurs.
2. Joris Wernersz was in 1340 ambtsman van Ermgardis abdis van stift Hoog-Elten en trouwt met Elisabeth van Broechusen.
3. Roelof Jorisz Lynype heeft omstreeks 1356 een hofstede met stuk land op het veld naar Didam te leen en koopt in 1382 het erfelijk holtrichterschap in Waverloo.
Uit zijn 1e huwelijk met Mom Jordensdr. komt zoon Joris Roelofsz. De noordelijke tak Van Lennep begint nu met zijn zoon Roelof van Linnep Jorissoen.
Uit zijn 2e huwelijk met Agnes Huginck komt zoon Heyndric van Lennep, borgman van de graaf van Meurs tegen Keulen van 1398 tot 1420. Met hem gaat de stamboom van Jacob van Lennep verder. Er is dus wel een gemeenschappelijke stamboom, maar dat is alleen het eerste stukje.

Van Lennep – Waslander: Kallenkote
1. Lucas van Lennep, heer van Kallenkote. 1e huwelijk voor 1646. 2e huwelijk in 1646 met Ida de Blesse. Uit dit huwelijk:
2a. Johan van Lennep (1648), trouwt met Anna de Blocq. Uit dit huwelijk 3a. Dirck van Lennep (1675) trouwt met Sibillia E.L. Hoffman. Uit dit huwelijk 4a. Marta van Lennep (1721).
2b. Joffer Maria Van Lennep trouwt met Coenraad Waslander (1655). Uit dit huwelijk 3b. Ferdinand Waslander (1676) trouwt in 1713 met Fokeltje A. Uit dit huwelijk 4b. Coenraad Waslander (1718).