Abraham Waslander Czn Nauta geb. 1860 te Folsgare, schaatsenmaker en smid.

Cornelis Livius Nauta en Femmigje de Vries

1. Abraham Waslander Nauta geb. 1804 Franeker notaris en gem. secretaris van IJlst trouwt met Pietrik Gerbens Faber, zij komt uit een familie van grofsmeden.
2. Cornelis Livius Nauta geb. 1830 te IJlst overleden in 1902 te Workum, onderwijzer te Folsgare en wethouder van Workum trouwt in 1857 te Sloten met Feikjen Jans Brouwer.
3. Abraham Waslander Czn Nauta geb. 1860 te Folsgare overleden in 1919 te Heeg, schaatsenmaker en smid vanaf 1875, trouwt in 1883 met Rinkjen de Jong geb. 1857 IJlst.
4. Cornelis Livius Nauta geb. 1887 te Heeg en overleden in 1959 te Heeg. Had velerlei werkzaamheden o.a. diverse landbouwmachines en volgde zijn vader op in de smederij na diens dood in 1917. In 1959 werd de productie van schaatsen stopgezet en ging het bedrijf verder als constructiebedrijf. Hij trouwt in 1915 met Femmigje de Vries.Het bedrijf van Abraham Waslander en zijn zoon Cornelus Livius heeft op verschillende plaatsen in Heeg gezeten.

  1. Buterhoek: start Abraham Waslander vanaf 1875 tot ca mei 1886
  2. De Skatting 75: waarschijnlijk met nu zijn eigen bedrijf vanf 1886
  3. De Skatting 42-44: Abraham Waslander heeft samen met zijn zoon Cornelis Livius meer ruimte nodig. In 1907 kocht hij een perceel grond van Johannes Hylkes Visser, schuin tegenover de Skatting 75. Op dit perceel en misschien nog wat bijgekochte grond stichtte hij voor eigen rekening een woning met werkplaats. Rond 1910 verhuist hij naar een bestaand gebouw aan de overkant van de straat en breid rond 1915 uit met nieuwbouw er naast.
  4. Huidige locatie Staalbouw Nauta
Bedrijfslocaties Nauta Heeg
Oude smederij te Heeg: hoefsmederij en schaatsen ongedateerd
Locatie 3: De Smederij op huidige adres De Skatting 44. Deze foto is afkomstig van een ansichtkaart die in 1910 door schilder Lantinga aan zijn familie is verzonden. Hij had geen tijd om met de Pinksteren naar huis te komen omdat hij druk aan het schilderen was.
Vermoedelijke personen: bron Adri Nauta via haar vader (kleinzoon van Cornelis Livius)
Op het paard: Cornelis Livius
Naast de fiets: schilder Plantinga (met verfpot in de hand?)
In de deuropening: Abraham Waslander
Vermoedelijke leerling smidsjongens met hun leraren
Cornelis Livius Nauta als een jongeman derde van rechts.
Bron: Thea Nauta vermoedelijke datering rond 1905 te Heeg
Oude smederij te Heeg: van karrewiel naar fiets
Bron: Thea Nauta ongedateerd te Heeg
Nieuwbouw uitbreiding locatie 3 op huidige adres De Skatting 46
Uitbreiding locatie 3: huidige locatie cafe “De Watersport” op huidige adres De Skatting 46. Aan de rechterkant is de smederij op de foto hierboven nog te zien. Vermoedelijke personen: bron Adri Nauta via haar vader In de auto: Abraham Waslander Nauta (overleden in 1919) Naast de auto met de pet: zijn zoon Cornelis Livius Nauta De auto is zeer waarschijnlijk in 1912 met kenteken B-793 op 12-08-1912 afgegeven op naam van Cornelis Livius Nauta te Heeg.
Aanvulling Nico Gerritsma 21-01-2021: Mogelijk is bovenstaande informatie niet juist en betreft het de auto van de familie Visser (1e taxi van Hielke Visser B-5052 op kenteken gezet d.d. 20-03-1922)
Oude smederij te Heeg: met een moderne auto ongedateerd
Bron: Thea Nauta ongedateerd te Heeg
Leeuwarder Courant 11 mei 1915 De Smederij wordt overgedragen aan zoon Cornelis Livius Nauta

Het jaar van overlijden van Cornelis Livius in 1959 is ook het jaar geweest, dat de productie van schaatsen in Heeg werd stopgezet.

Het latere bedrijf Nauta Staalbouw in Heeg is opgericht door zijn zoon Doekle Nauta en wel met heel veel succes! Het specialisme van het bedrijf heeft zich de laatste 20 jaar verlegd van produceren van hoogstaande kermisattracties naar de huidige architectonische constructies in de utiliteitsbouw. Recent het nieuwe theater in Sneek. Het reuzenrad hiernaast is ter gelegenheid van de millenniumviering in Parijs opgebouwd door Nauta-Bussing. Het reuzenrad is 55 meter hoog en verplaatsbaar. De locatie is de Champs Elysee.

Reuzenrad Nauta Parijs