copy-cropped-scheepstegel-kleurcorrectie.jpgDeze pagina is uitgegroeid tot een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse families Nauta. Via deze pagina wil ik mensen met elkaar in contact brengen en hulp bieden bij hun genealogisch onderzoek. Het onderzoek is gestart in 1995 met simpelweg verzamelen van losse, reeds bekende gegevens. Al snel bleek het aantal Nauta’s, met name in Friesland, dermate groot dat een gefaseerde aanpak noodzakelijk bleek. Dit betekende dat het onderzoek zich in eerste instantie heeft gericht op de kerkelijke DTBL-registers (Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten) van voor 1810 in Friesland.

Sinds 2000 is het systematisch onderzoek uitgebreid met de gegevens van de burgerlijke stand in Friesland na 1810. Vanaf 2007 zijn ook de gegevens van de burgerlijke stand in de rest van Nederland systematisch doorgezocht, voor zover deze via internet toegankelijk zijn. Gegevens van buiten Nederland worden nog niet systematisch verzameld maar verwerkt op ad-hoc basis.

Vanaf 2014 zijn alle gegevens van ca. 3.800 Nauta’s en hun familierelaties uit mijn database overgezet naar de online database van StamboomOnderzoek.com en daarmee publiekelijk toegankelijk gemaakt. Al deze Nauta’s zijn niet een grote familie maar bestaan uit circa 250 afzonderlijke takken, die mogelijk maar niet zeker, nog verbanden hebben. Tevens zijn er kaartjes toegevoegd met koppelingen aan Google maps en is er in sommige gevallen inhoudelijke achtergrondinformatie aan toegevoegd.
N.B. Het kan zijn dat in sommige gevallen gegevens van nog levende of recent overleden personen vanwege privacy zijn afgeschermd.

International