foto-pikpolle-ca-nauta-fries-scheepvaartmuseumJohannes Bartholdi Nauta wordt in 1837 geboren in IJlst als zoon van Abraham Waslander Nauta en Pieterig Gerbens Faber. Hij trouwt daar op 28 jarige leeftijd met Sjoerdtje Lanting. Ze wonen aan de Uilenburg 21 en krijgen samen 8 kinderen:

1866: Pietje Nauta, trouwt met Foeke Troelstra en wordt 61 jaar
1868: Cornelis Johannesz Nauta, trouwt eerst met Hendrika Sjoerds Kuperus. Dit huwelijk blijft kinderloos.
Daarna trouwt hij met Johanna van der Wal en met de kinderen uit dit tweede huwelijk wordt hij stamhouder.

1871: Geertje Nauta, trouwt met Jan de Vries en wordt 77 jaar 
1873: Johanna Maria Fredelina Nauta, trouwt met Hidde Siegert en wordt 74 jaar
1875: Gelkjen Nauta, blijft ongehuwd en wordt 88 jaar
1877: Alida Nauta, blijft ongehuwd en wordt 58 jaar
1879: Elbrig Nauta, overlijdt op 11 jarige leeftijd
1882: Abraham Nauta, trouwt met Antje de Vries en krijgt 5 dochters. Hij wordt 64 jaar

Johannes Bartholdi begint waarschijnlijk ergens in een weiland buiten de stad met het stoken van houtskool om daarmee teer te maken voor de scheepswerven in IJlst. De productie groeit zodanig dat deze na verloop van tijd verplaatst wordt naar de Pikpolle aan de Geeuw. (foto 1905) Zijn vader Abraham Waslander Nauta, notaris te IJlst, regelt de benodigde grondtransacties zoals blijkt uit zijn aantekeningen en kadastrale minuutplan. De nieuwe plek is gunstige vanwege de transportmogelijkheden per schip en de verbinding met Sneek. Het bedrijfje krijgt een serieuze omvang en wordt later voortgezet door de zonen Cornelis en Abraham Nauta. Cornelis heeft een beknopte beschrijving van het gezinsleven gemaakt. Zie scan kopie manuscript en transcriptie manuscript.

Johannes Bartholdi overlijdt in 1907 op 70 jarige leeftijd in IJlst. Op de begraafplaats in IJlst heeft de familie de volgende grafnummers:
386 Johannes Nauta 1907

387 Sjoerdje Nauta Lanting 1910
388 Elbrig Nauta 1890
389 Alida Nauta 1935
390
391