Noodbrug Geeuw 1858

Foto uit 1958 van de noodbrug over de Vaart die voor voetgangers en fietsers de verbinding vormde tussen Zevenpelsen en Uilenburg. Deze noodbrug werd gebruikt gedurende de bouw van de nieuwe ophaalbrug over de Geeuw ter vervanging van de oude draaibrug. De nieuwe brug werd in 1959 officieel in gebruik genomen. Als ik het goed heb moeten in het verbouwde huis aan de overkant van de noodbrug de twee zussen Pietje (1868) en Akke Nauta (1870) gewoond hebben. Zij woonden samen in een afbraakpand dat eigendom was van Cornelis Johanneszn Nauta, die een klein eindje verder naar links gewoond heeft. Abraham (Bram) Nauta, de vader van onze CJ, is daar geboren.
Als jongetje liep ik vaak bij ‘Tante Piet’ naar binnen. Altijd droeg ze een deftig Fries goed oorijzer, hoe oud ze ook was. Ze verwende mij altijd. De laatste keer dat ik haar zag was op een dag in de winter, toen ik aan een stok tussen mijn beide oudere zussen al schaatsend over het ijs van de Wymerts van IJlst naar Heeg gesleept werd. Ik kan me nog goed de eetzaal rechts op de begane grond met het hoge plafond herinneren. In dat Diaconiehuis of Armenhuis is zij ook gestorven.

Diaconiehuis Heeg