Petrus Adama

Eerste echtgenoot van Anna Faber.  Zij hertrouwt 2 jaar later met Tjalling Ruurds Nauta, gemeentesecretaris van Ferweradeel.
(Nog) Geen relatie gevonden met Mr. Eelco Adema,  in1743 getrouwd met Elisabeth Schoonbeek na het overlijden van Sybren Buttes in 1741.

1. Lollius Adama geb. 1544 Sexbierum. Professor folosofie te Franeker van 1585 tot 1609. Trouwt in 1580 te Franeker met Maria van den Driessche.

2. Barre Adama geb. 1605

3. Lolle Barres Adama, geb. 1639 te Sneek (doopsgezind) Secretaris Wymbritseradeeel en apotheker. Trouwt in 1664 te Sneek met Johanna Tjallings Eysinga (adel)

4. Pieter Lolles (Petrus) Adama geb. 1668 te Sneek en overleden 1693