beabuorren 5 Tjerkwerd

Het is opmerkelijk hoeveel dochters van deze tak met als “stamvader” Cornelis ‘ Livius Nauta uit Folsgare, schoolmeester in deze plaats, het boerenleven instapten. Het leuke van dit hoofdstukje is dat we een aantal foto’s kunnen tonen van het gezin Hotze de Jong en Tietje Nauta op de boerderij te Tjerkwerd.

1. Cornelis Livius Nauta geboren in 1830 te IJlst, overleden in 1902 te Workum, hoofdonderwijzer te Folsgare en wethouder van Workum trouwt in 1857 te Sloten met Feikjen Jans Brouwer
2. Feike Nauta geboren 1860 Folsgare, overleden in 1920 te Nijland, bakker trouwt in 1884 met Japke Twijnstra
3. Tietje Nauta geboren in 1892 te Folsgare overleden in 1986 te Heerenveen trouwt in 1912 met Hotze de Jong geboren in 1890 Tjerkwerd, boer op Beabuorren 5 Tjerkwerd.

Voor 1889 twee geslachten van de familie Schuurmans. Van 1889 tot 1911 woonden hier Jacob Zijsling en Jetske Bijlsma Marten Bruinsma en Weltje Schotanus van 1911 tot 1921 Hoatze de Jong en Tietje Nauta tot 1953 Djurre de Jong en Judith Maria Johanna van den Heuvel tot 1967.

foto links: Fam. H. de Jong, Beabuorren 5: v. l .n.r.: Douwine, Hiltje, Ietje, Djurre de Jong (achter), de overigen zijn Zijslings

foto rechts: Fam. H. de Jong: zittend v.l.n.r.: Douwine, Hotze de Jong, Hiltje, Tietje Nauta staand v.l.n.r. Hittje, Japke, Djurre, Ietje, Feike