Dat de studenten in Franeker geen lieverdjes waren blijkt uit de onderstaande Criminele Processen Index:
Nauta. student 8/ 9-12-1782
Nauta, J. student 12-11-1635
Nauta, P. zoon van Willem Nauta, promotor 10- 9-1706
Nauta, R. student 17/18- 9-1795
Nauta, R. student 11- 2-1796
Nauta, W. promotor, zie Viglius, T. 

12-11-1635 J. Nauta (3196), F. Juvenalis (2851), S.L. Tijssens (3110). Symposium; beschadigen vanvensters en muren. Zie ook inv. nr. 132 p. 62, 63 

18-11-1678 A. Beckeringh (7667) H. Ratbergen (7719). N.T. Inia (7604) L. Groenia (7502) T. Achlum (7653) E. Frankena (7643) J. Frankena (7650) Vernielen van huisraad ten huize van Neeltje Jans Nauta 

10- 9-1706 P. Nauta, zoon van W. Nauta (promotor) Baldadigheden aan huis van de Rector P. Latané en beschimpen van diens huisvrouw. Zie ook inv. nr. 133 p. 121 

8- 9-1707 T. Viglius, huisvrouw van Willem Nauta (promotor) Beledigen van de huisvrouw van de Rector P. Latané 

31- 5-1714 B. Collart (10746) Inslaan van de ruiten; mishandelen van de promotor W. Nauta; verwonding van de assistenten Hendrik Hendriks Metselaar en Joh. Pijters. 

12- 3-1768 Paauw (student) Ruzie tussen Paauw, die dronken is, en F. Rinia van Nauta (13376), waarbij Paauw bij Nauta binnendringt, vecht met A.M. De Rouville (13291) en dreigt met een mes. Zie ook inv. nr. 133 p. 163. inv. nr. 27 p. 264-266. 

8/9-12-1782 De Wendt (student) D. Visscher (13875). Nauta (student) Te Bockel (student). Inslaan van verscheidene lantarens. 

17/18- 9-1795 1) J. Venraij (student). P. Wierdsma (14180). J. le Maire (14210). P.A. Conradi (14203) R. Nauta (14179). Hard aanbellen, ruit inslaan bij J. van Voorst, hoogleraar. Zie ook inv. nr. 27 p. 5-15 

11- 2-1796 R. Nauta (14179). P. Conradi (14203). E. Jongsma (14183). Glazen inslaan van verscheidene huizen wegnemen van een schapebout. Het hierbij aanwezig zijn. Zie ook inv. nr. 133 p. 200 inv. nr. 28 p. 16-18 

Civiele processen:

01-06-1702 Willem Nauta (promotor) tegen G. Unia (9672) schulden wegens geleverde koffie etc.