1.1    Generasie 2: Ruirdt Bottes Nauta (1702-1763)

  • grote- of Jacobijnerkerk Leeuwarden

    Gebore in Leeuwarden in 1702 as derde kind van Botte Ruierdt en Aeltie Sijbrens. Gedoop op 24 September 1702 in Leeuwarden.   

  • Op 2 Maart 1727 trou hy met Debora Isabella Reneman, wat gebore is in Buitenpost in 1706. Hulle is getroud in die Grote kerk in Leeuwarden. Hulle sou altesaam 9 kinders hê, almal in Leeuwarden gebore, waarvan net 5 volwassenheid bereik.
  • Teen 1727 is sy adres Op de Weert, Leeuwarden, binne die stadsgrense.
     

 

  • Hof van Friesland

    Hy was die Statenboden aan het Hof van Friesland in Leeuwarden.  Die Hof van Friesland was tussen 1499 en 1811 die hoogste kriminele hof in die Friese Staat, en het die meer ernstige sake hanteer. Charles Nauta verduidelik per epos dat, as statenboden, Ruierdt onder andere hofbevele aan beskuldigdes sou oorhandig. ‘n Bode was dus tot ‘n groot mate ‘n boodskapper, en die rol sou hom moontlik gereeld buite Leeuwarden neem om beskuldigdes op te spoor. Hierdie rol sou wel ‘n bogemiddelde vlak van onderrig vereis, aangesien hy regsdokumente sou moes lees en ook opskryf. Charles vermoed ook dat die regte familiebande ‘n rol gespeel het in wie gekies was vir die pos. Ruierdt se seun Henricus Hermannus Nauta het bv. later by hom oorgeneem, en dié het ook later ‘n rol gespeel in staatsprosessies.  Daar was klaarblyklik ook ander Nautas in belangrike posisies gekoppel aan die Hof van Friesland, en Charles vermoed sterk dat daar in vroeere generasies ‘n familieverband getrek kan word, bv. ‘n oom.  Geen vaste bewyse kon tot dusver gevind word nie, aangesien die registers en argiewe nie so ver terug gaan nie.

Die Hof van Friesland word nou as kansellary gebruik

Image result for hof van friesland

Binne die Hof van Friesland, Leeuwarden (1670)
·         In 1728 word hul eerste kind, Henricus Harmanus Nauta, gebore. Hy sterf op vierjarige leeftyd.
·         In 1730 word ‘n dogter, Aaltjie Ruurds Nauta, gebore.
·         ‘n Seun, Hendricus Hermanus Ruierds Nauta, word in 1732 gebore. Hy sterf ook op die ouderdom van vier jaar.
·         Nog ‘n seun, Henricus Harmannus Nauta word in 1733 gebore.
·         In 1737 word ‘n dogter, Tryntjie Nauta, gebore.
·         ‘n dogter, Amelia Nauta, word in 1739 gebore. Sy bereik volwassenheid, maar sterf op die ouderdom van 28 jaar in Heerenveen.
·         Tussen 1739 en 1743 koop Ruurd Bottes Nauta en sy broer Sybren Buttes Nauta nog ‘n paar stukke grond in Camstraburen op vanaf ‘n ene Aeltjie Tjallingius Rooswinkel-Nauta.
·         ‘n Dogter, Bottje Nauta, word in 1741 gebore en sterf op vierjarige ouderdom.
·         ‘n Dogter, Fokeltje Nauta, word in 1743 gebore en sterf op tweejarige ouderdom.
·         In 1744 het 13,490 mense in Leeuwarden gewoon.
·         Op 20 April 1746 word ons voorvader Botto Ruurds Nauta gebore, die jongste kind.
·         Op 30 Junie 1763 stel hy sy testament op, wat onder andere voorsiening maak vir die sorg van sy jongste en steeds minderjarige seun Botto.
·         Oorlede in 1764 in Leeuwarden, op 62 jarige ouderdom.