Voor nakomelingen van dominee Botto Ruurds Nauta 1746-1804

Deze pagina gaat over de stamboom van mijn eigen familietak.
Mijn vader,  zijn ouders en grootouders komen uit IJlst en mij Beppe woonde aan de Geeuwkade, schuin tegenover de houtzaagmolen “De Rat” aan de overkant van de Geeuw.
Deze familietak begint ergens voor 1700 in Leeuwarden met beurtschipper Butte Ruierdts die op Dokkum voer en vermoedelijk voor 1670 in Warga is geboren. Pas bij zijn kinderen wordt de naam Nauta voor het eerst gebruikt. Daarna gaat het via het Hof van Friesland in Leeuwarden naar academische studies in Franeker, als arts en predikant. Na 1820 verblijven enkele generaties lang als notaris en teerfabrikant in IJlst tot circa 1975. Mijn ooms en tantes zijn als jong volwassenen uit IJlst vertrokken en hebben op verschillende plekken in Nederland hun leven verder opgebouwd.
Er zijn aanwijzingen en vermoedens voor familiebanden die verder terug gaan dan 1680. Het ontbreken van de achternaam en het ontbreken van gegevens, maakt het op dit moment echter onmogelijk om met voldoende zekerheid generaties verder terug te zoeken.

Op afzonderlijke pagina’s is meer achtergrondinformatie en beeldmateriaal te vinden.
1. Familiemuseum met divers beeldmateriaal
2. Pikpolle: over teerproductie in het weiland en internationale verfhandel met Rusland
3. Geeuwkade: projectontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw