It Heidenskip: echtgenoot van Feikje Feikes Nauta, Heeg

Overlijdensbericht Feikje Nauta 1925

Uilke Everts Dijkstra en Antje Simons Attema
1. Bregtus Uilkes Dijkstra 1853 Workum trouwt in 1878 te Workum met Sytske Thomas’ Conradi geboren in 1858 Ursuladyk 1, dochter van Thomas Karstes Conradi en Sytske Feites Hofman
2. Uilke Brechtus Dijkstra 1879 it Heidenskip overleden in 1957 te Koudum, boer op de Ursuladyk 18 van 1916-1948 en ‘De Grutte Weste’ te Koudum trouwt in 1906 met H.O. Feikje Feikes Nauta geboren in 1885 te Folsgare en overleden in 1925 te Koudum. Kinderen uit dit huwelijk:
a. Bregtus Uilkes (1908), boer op ‘De Grutte Weste’
b. Japke Uilkes (1912)
c. Sietske Uilkes (1915)
d. Feikje Uilkes (1916)
e. Corneliske Uilkes (1919)
f. Thomaske Uilkes (1925)

Het materiaal hieronder is overgenomen van Hystoarysk Koudum

Piipskoft op Grutte Weste Koudum

Deze foto is gemaakt omstreeks 1930. Links zit Uilke Dijkstra, de boer op ‘De Grote Weste’ (Feikje Feikes Nauta was zijn boerin op deze boerderij maar overleed in 1925 bij de geboorte van Thomaske. Op de achtergrond is de boerderij te zien. In het midden zijn zoon Brechtus (hij werd altijd Bertus genoemd). De foto is gemaakt op het hoge stuk grond naast de boerderij en vlakbij de zandafgraving. Het graan staat op het land.

De Grutte Weste Koudum

De Grutte Weste’
De foto met de twee paarden is gemaakt op nagenoeg dezelfde plek als hiervoor. De foto is haast symbolisch voor wat de kinderen van Uilke Brechtus Dijkstra wachtte toen hun moeder bij de geboorte van Thomaske op de Grutte Weste overleed. Er zou een diepte gaan gapen op de plaats van de zandafgraving vlak naast de boerderij. Moeten leven zonder een moeder is als een angstig zweven boven een diepte. Tr. Bloemsma werd de huisgenoot van Uilke Bregtus Dijkstra, maar er is het moment geweest dat er voor de vier meisjes niets was, de afgrond van het niets.

familiefoto’s zijn te zien in het digitale fotoalbum Conradi-Dijstra-Engelsma.