1. Sjoerd B. Stienstra en Maria L. van Lon

  Johannes van Lon trouwt met Antje Bauckes
  2. 
  Dirk van Lon 1741 trouwt met Anna Hoffman 1741. Haar ouders waren Johan Balthasar Hoffman en Etje Waslander
  3. Coenraad Waslander van Lon 1741 trouwt met Catharina Elisabeth Heringa 1766
  4. Maria Lucia Waslander van Lon

Waslander-Van Lennep-Hoffman:
Wie zich waagt te verdiepen in de onderlinge verbindingen tussen de hierboven genoemde families krijgt het niet gemakkelijk. Toch blijkt als een en ander ontrafeld is, dat het in betrekkelijk eenvoudige schema’s is onder te brengen. Wij doen dit aan de hand van Etje Waslander (1718), als Waslander op weg naar Maria Lucia Waslander van Lon (zie afbeelding op vorige blz.)

 1. Age H. Hoffman 1682
 2. Joh. Baltahasar Hoffman trouwt met Etje Waslander
  Haar broer Coenraad F. Waslander trouwt met Marta van Lennep, dochter van Dirk van Lennep en Sibilla E.L. Hoffman 1678
 3. Anna Hoffman trouwt met Dirk van Lon 1741
 4. Coenraad Waslander van Lon trouwt met Catharina E. Heringa
 5. Maria Lucia Waslander van Lon 1795

Achterliggend Waslander:
1. Joffer Maria van Lennep
2. Ferdinand Waslander 1675 trouwt met Fokeltje Anckringa
3a. Etje Waslander
3b. Coenraad Waslander