Onderzoek door Rink Bonne Nauta

Naast mijn eigen onderzoek heeft Rink Bonne Nauta heel veel speurwerk verricht naar achtergronden van personen in onze stamboom en dwarsverbanden met andere families. Zijn resultaten zijn echter alleen op papier vastgelegd. In goed overleg met Rink Bonne Nauta zijn de onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk gemaakt via deze website.  Zoals hijzelf schrijft:

“Het is misschien goed om iets te zeggen over het fenomeen zijpaden.
Het is een bekend psychologisch verschijnsel dat kinderen, vooral kleinere kinderen, zich graag identificeren met een grote broer. Dat kan ook een stiefbroer zijn. Een stiefbroer is een zoon van je stiefvader of stiefmoeder uit een eerdere relatie dan die met je eigen ouders. Als men zo’n broer een plaats wil geven in de eigen stamboom, dan kan dat eigenlijk niet, want het is geen echte tak genealogisch gesproken.
Men kan via een zijpad niet spreken van overerving, maar van een beïnvloeding die in het vervolg aanwezig blijft. Het heeft met emoties en ervaringen te maken, die men opdoet in een gemeenschappelijke omgeving (opdoet of opdeed).
Zou men het opzetten van een stamboom doen zoals het ‘hoort’, dan creëert men een verticale stam met horizontaal geordende takken, zonder krommingen en zonder groen, terwijl echt leven zich juist afspeelt in de bladeren en voor het oog niet zichtbaar in de wortelen van de stam. Zijpaden openen de mogelijkheid wetenschappen in te schakelen, de psychologie in het bijzonder. Het is de dans rond de levensboom.”

Aan elke naam links hieronder is achtergrondinformatie door Rink Bonne Nauta gekoppeld. De rechter G-linkjes openen de pagina’s van de betreffende stamhouders op deze website. Daarnaast komen er regelmatig aanvullingen die nog niet allemaal verwerkt zijn. 

Generatie 1:
Anna Clasina Nauta : zijtak van Into Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Ruirdts
Nauta-Andreae : zijtak van Into Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Ruierdts
Francois van der Ley : zijtak van Tjalling Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Rueirdts
Titia Piersma : zijtak van Tjalling Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Rueirdts
Tjeerdje Wallisdr. Oppedijk : zijtak van Tjalling Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Rueirdts

Generatie 3:
Debora Isabella Reneman : moederlijke kant van stamhouder G3. Botto Ruurds Nauta
Foekjen Edema : zijtak van G3. Henricus Hermanus Nauta, broer van stamhouder G3. Botto Ruierds Nauta
Lucia Schelsma : zijtak van G3. Henricus Hermanus Nauta, broer van stamhouder G3. Botto Ruierds Nauta
Regina Rudolphina Catharina Andreae : moederlijke kant van stamhouder G3. Botto Ruurds Nauta

Generatie 4:
Jan Jordaan : zijtak van G4. Ruardus Nauta, broer van stamhouder G4. Stephanus Sybrandus Nauta
Willem Sluiter : moederlijke kant van stamhouder G4. Stephanus Sybrandus Nauta
Cornelia Livia van Scheltinga : zijtak van G4. Ruardus Nauta, broer van stamhouder G4. Stephanus Sybrandus Nauta
Wilhelmina Elisabeth Sluiter : moederlijke kant van stamhouder G4 Stephanus Sybrandus Nauta
Adolph Kuersten : moederlijke kant van stamhouder G4 Stephanus Sybrandus Nauta

Generatie 5:
Abraham Waslander : moederlijke kant van stamhouder G5. Abraham Waslander Nauta
Johanna Maria Fredelina Nauta 1874 : moederlijke kant van stamhouder G5. Abraham Waslander Nauta
Van Lennep (Noordelijke tak) : moederlijke kant van stamhouder G5. Abraham Waslander Nauta
Helena Constantia Nauta 1807 e.a. : zijtak en zuster van stamhouder G5. Abraham Waslander Nauta
Geertruida Nauta 1840 : dochter van G5. Abraham Waslander Nauta
Alida Nauta 1834 : dochter van G5. Abraham Waslander Nauta
Johanna Maria Fredelina Nauta 1832 : dochter van G5. Abraham Waslander Nauta
Willem Davids van Assen : zijtak van Agneta Wilhelmina Nauta, zuster van G5. Abraham Waslander Nauta
Maria Lucia Waslander van Lon : moederlijke kant van stamhouder G5. Abraham Waslander Nauta

Generatie 6:
Pieterik Gerbens Faber : moederlijke kant van G6. Johannes Bartholdi Nauta en Heero Nauta sr.

Generatie 7:
Siebold Okkes de Vries : moederlijke kant van stamhouder G7. Cornelis JohannesZn Nauta
Cornelis Sjoerds Lanting : moederlijke kant van stamhouder G7. Cornelis JohannesZn Nauta
Eeltje Holtrop van der Zee : moederlijke kant van G7. Cornelis JohannesZn Nauta
Weltje Nooitgedacht : moederlijke kant van G7 Abraham Nauta (IJlst 1936)

Tak Rink Bonne:
Rink Bonne Nauta 1882 : Hieke Boersma : moederlijke kant van Heero Rink Nauta
Taltje ten Cate 1896 : moederlijke tak van Rink Bonne Nauta 1882
Pietje Nauta 1868Pietje Nauta 1868 : zijtak en zuster van Rink Bonne Nauta (1882)

Tak Heeg:
Abraham Waslander Czn Nauta (Heeg) : zoon van Cornelus Livius Nauta (1830) stamvader van tak “Heeg”
Tietje Nauta 1892 : kleindochter van Cornelis Livius en Feikjen Jans Brouwer
Uilke Brechtes Dijkstra : echtgenoot van Feikje Feikes Nauta te Heeg
Tietje Haga : schoonmoeder van Elisabeth Nauta te Heeg
Trientje Leenstra : echtgenote van Jan Nauta te Heeg
Femmigje de Vries : echtgenote van Cornelis Livius Nauta (1887) te Heeg
Jochem Jans Muurling : moederlijke kant van Cornelis Livius Nauta (1887)

Overig:
Kipmulder : moederlijke kant van de kinderen van Durk Nauta en Ans Damen
Rommert Politiek : zoon van Ytje Nauta en Johannes Politiek
Johannes Rooswinkel, man van Aeltie Tjallings Nauta : zij verkoopt Camstraburen aan G2 Sybren Bottes Nauta
Herkomst van voornamen binnen deze familie Nauta