IMG_1949Cornelis Johannesz Nauta wordt in 1868 op de Uilenburg 21 te IJlst geboren als oudste zoon van Johannes Bartholdi Nauta en Sjoerdtje Lanting.
Cornelis wordt verliefd op Hendrika Kuperus, maar dit is niet wederzijds en Hendrika trouwt in 1891 met Jetze Vellinga. Zij krijgen 1 zoon Folkert Vellinga. Deze zoon zal later tijdens de hongerwinter in de 2e wereldoorlog bij de familie Nauta in IJlst weer op krachten komen. Dit huwelijk wordt echter in 1910 ontbonden, waarna Hendrika Kuperus in 1911 alsnog in Doorn trouwt met Cornelis Nauta.
Zilveren riem uit Rusland detail gespCornelis had wel wat met Rusland. Hij o.a. had Russisiche beleggingen in olie en is in 1913 op huwelijksreis naar Riga geweest. Het originele visum uit 1913 voor Cornelis en zijn vrouw Hendrika hangt bij Martin Nauta aan de muur. Tijdens deze huwelijksreis koopt Cornelis een zilveren riem als kado voor zijn vrouw. Uit dit huwelijk komen geen kinderen. Na het overlijden van Hendrika in 1922 komt haar antiekverzameling via de erfenis in de familie Nauta.

Op enig moment komt de zus van Hendrika Kuperus tijdelijk in huis bij Cornelis. Cornelis wordt nu verliefd op de zus van zijn eerste vrouw, maar deze is daar niet van gediend en verlaat het huis. Cornelis wordt overspannen en wordt tijdelijk in een hospitaal te Zeist opgenomen. Na zijn terugkeer naar huis heeft hij echter nog wel verpleging nodig. Die wordt gevonden bij de huisvrienden Durk van der Wal en Weltje Nooitgedacht van wie Cornelis een huisvriend was. De familie van Cornelis huurt hun dochter Johanna van der Wal in voor verpleging aan huis. Omdat Cornelis al oud is en last heeft van hartklachten, rekenen de broers en zussen op erfenis die via zijn eerste vrouw Hendrika Kuperes in de familie is gekomen.

fam Cornelis Nauta en Johanna van der WalCornelis leeft echter op weer op en trouwt op 59 jarige leeftijd in 1927 met de veel jongere Johanna van der Wal die op dat moment 30 jaar is. In de jaren daarna krijgen ze samen 5 kinderen, waardoor de erfenis van Hendrika naar zijn kinderen gaat in plaats van dat deze verdeeld wordt over de broers en zussen van CJN. Het gezin verhuist later naar de Geeuwkade 18.
1929: Johannes, trouwt met Bina Havinga en verhuist naar Breda.
1930: Weltje Nauta, trouwt met Arnold de Boer en verhuist naar Emmeloord.
1932: Durk Nauta, trouwt met Ans Damen en verhuist naar Weesp en later naar Hilversum.
1936: Abraham (Bram) Nauta, trouwt met Paula Nauta. Verhuist naar Emmeloord en wordt daar mijn vader.
1938: Cornelis (Cor) Nauta, trouwt met Jet Damen (de zus van Ans) en verhuist naar Purmerend
Deze generatie brengt mannelijke kinderen en kleinkinderen voort, waardoor er nieuwe familietakken ontstaan.

IMG_1970Cornelis Johannes overlijdt in 1954 op 86 jarige leeftijd in IJlst en ligt begraven tussen zijn beide vrouwen.

Links: Hendrika Kuperus geboren te IJlst 21 augustus 1871 en aldaar overleden den 12 mei 1922 Ter nagedachtenis van haar echtgenoot Cornelis Nauta Jz en haar zoon Folkert Vellinga

Midden: Cornelis Nauta Jzn geboren te IJlst 25 januari 1808 en aldaar overleden den 7 februari 1954
J. Nauta-van der Wal en kinderen

Rechts: Johanna Nauta-van der Wal geboren te IJlst den 7 augustus 1897 Overleden te Sneek 15 maart 1892
Hun kinderen

Samen met zijn broer Abraham Nauta zetten ze de teerfabriek op de Pikpolle van hun vader voort en bouwen dat uit naar C&A Nauta Pekfabrikanten en later met de handel in verfproducten. Na de dood van Cornelis gaat Abraham alleen door met de zaak die inmiddels naar Sneek verhuist is.

pikpolle overzicht

Abraham Nauta woont in de molenaarswoning van de gesloopte Trompmolen en trouwt als jongste zoon van Johannes Bartholdi Nauta in 1908 met Antje de Vries en ze krijgen samen 5 dochters, waardoor zijn oudere broer Cornelis stamhouder wordt.
1909: Korneliske
190?: Sjoerdtje
1913: Bottje
1915: Pietje
1920: Trijntje