Via deze pagina is onze stamboom op verschillende manieren te benaderen:

1. Rechte lijn: geeft een beknopt overzicht van generaties in rechte lijn tot circa 1700 in Leeuwarden. Achter de stamhouder van elke generatie is een rechtstreekse link opgenomen naar de dynamische database van stamboomonderzoek.com (The Next Generation of Genealogy Sitebuilding) Start hier met het begin van de grafische stamboom vanaf Butte Ruierdts in Leeuwarden, of later bij pake Cornelis Johannesz. Nauta in IJlst.
N.B. Zet in de menubalk het aantal generaties op 12 voor het volledige overzicht.
N.B. Door te klikken op een persoon krijg je alle achterliggende informatie in beeld met koppelingen naar Google Maps.

2. Uitgebreid: dit is nog een oude statische versie met meer informatie, ook over zijtakken vanaf 1700. T.z.t. wordt deze vereenvoudigd voor de overzichtelijkheid. De achterliggende database van stamboomonderzoek.com kan zelfstandig en separaat geraadpleegd worden.

3. Achter het tabblad [stamhouders uitgelicht] zijn beschrijvingen, achtergrondverhalen en beknopt beeldmateriaal opgenomen over de levensloop van stamhouders in rechte lijn.

4. Achter het tabblad [zijtakken uitgelicht] zijn beschrijvingen, achtergrondverhalen en beknopt beeldmateriaal opgenomen over enkele zijtakken. Diverse zijtakken lopen dood, maar na Abraham Waslander zijn er verschillende nog bestaande zijtakken ontstaan. In de komende periode worden deze zijtakken nog verder aangevuld.