Geertruida Nauta is geboren in 1840 te Ijlst. Zij is de jongste dochter van Abraham Waslander Nauta en Pietje Faber. De broer boven haar was Johannes Bartholdi Nauta en de broer onder haar Heero Nauta, twee stamhouders. Je zou haast zeggen dat de affiniteit met IJlst in dit gezelschap ligt ingesloten en zo is het ook gegaan . Zij bleef ook na haar huwelijk met Stoffel van der Goot in IJlst wonen. Christoffel, een kleinzoon van haar onderhield als schaatsenmaker nauwe banden met de IJlster schaatsenmaker Hero Nauta. De familie Van der Goot heeft altijd met respekt over ons gesproken. Toen Christoffel van der Goot in de barre winter van 1945 ’s nachts op de Wymerts door het ijs zakte en vedronk, was hij in gezelschap van Rink Minkema. Hout was er nog nauwelijks te vinden en daarom sprokkelden ze ’s nachts. Rink Minkema die zelf in 1952 ook zou verongelukken doordat hij als vervoerder met paard en wagen kantelde en onder de wagen verdronk, was een goede vriend van Heero Nauta en van Christoffel . In het ouderlijk huis op Zevenpelsen 1 hadden wij over het water kijkend uit zicht op Uilenburg 2, het familiehuis van de Van der Goots. Vanuit de smederij naar de Stadslaan kijkend stond er het huisje van ‘beppe Hiltsje’ Groenveld, de schoondochter van Geertruida Nauta.

Van der Goot:
1. Stoffel v. d. Goot (1844) koopman te Westhem trouwt met Geertruida Nauta (1840 IJlst)
2. Jan v .d. Goot (1870 IJlst) klerk bij C&A Nauta trouwt in 1900 met Hiltje Groenveld ovl 1971 te IJlst
3a. Geertruida van der Goot (1901 IJlst) schooljuffrouw trouwt in 1927 te Amsterdam met Johannes Hettema leraar, geboren in 1902 en overleden in 1941 Enschede
3b. Christoffel van der Goot (1907 IJlst) schaatsenmaker, overleden 1 maart 1945 trouwt met Geertje Hofstra geboren 1916.
Geertje Hofstra hertrouwde met Meinte Dijkstra. Hun zoon Wim heb ik nog goed gekend.
3c. Froukje van der Goot (1911 IJlst) 


Schaatsenmaker Christoffel van der Goot:

Dit bijzonder mooie etiket van schaatsmaker C. van der Goot is vervaardigd door schilder H.T.J.M. Madlener. Christoffel ontmoette hem op het Heegermeer. Beiden visten graag vanuit een bootje. De schenkster was getrouwd met C. van der Goot. Na zijn overlijden is zij hertrouwd. Christoffel van der Goot (1907 – 1945) begon in de jaren dertig schaatshouten te maken voor verschillende schaatsenmakers: H. Nauta te IJlst, K.E. de Vries te IJlst en C.L. Nauta te Heeg. Van Heero Nauta te IJlst betrok hij schaatsijzers gemerkt met zijn naam. In 1945 verdronk Van der Goot. De machines werden verkocht aan Zweitse Planting.