hof-van-frieslandAdvocaten
In Leeuwarden was het Hof van Friesland gevestigd.
Het overzicht van advocaten laat zien welke Nauta’s welke daar een rol van betekenis hebben gespeeld. Overigens komt aan het eind van de 18e eeuw de klad in de advocatuur, gezien de grote hoeveelheid geroyeerde advocaten wegens verkwisting van eigen goederen.

 

friesche-schaatsenmakersSchaatsenmakers
Friesland heeft een levendige schaatsenmakersnijverheid gekend in de bloeiperiode van 1850 tot 1940. In deze periode zijn er ook diverse Nauta’s geweest die schaatsen hebben gemaakt.
Schaatsen zijn altijd een bijproduct geweest van de smeden en timmerlieden die hun halffabrikaten onderling leverden. De productie was zeer wisselend en grotendeels afhankelijk van de vraag in het winterseizoen. Van de 172 bekende schaatsenmakers waren er 110 smid en 54 timmerman. De meeste schaatsenmakers (92) kwamen uit Wergea (23), IJlst (23), Akkrum (14), Heerenveen (11), Leeuwarden (11) en Sneek (20).
Bron: Boek “Friese schaatsenmakers” door Drs. Wiebe Blauw; uitgegeven door Van Wijnen te Franeker (ISBN 90 5194 126 9)

 

Predikanten
Het Theologieportaal heeft een volledig overzicht van alle predikanten in Friesland. Hiervan zijn 13 Nauta’s.