04-01-2020 Petra Potters
Commentaar (Herre Pieter Appelman geb. >1900 ovl. ca 1978): Herre Pieter Appelman is geboren op 27 juli 1913, en overleden. Hij was mijn opa.

25-04-2020 Jan Spoolder
Beste heer Nauta, Op de website www.zoekplaatjes.nl (de website met ongelokaliseerde stads- en dorpsgezichten) zijn we op zoek naar de locatie van een onbekende smederij annex fietsenhandel in Friesland. De fotokaart is in 1910 verzonden vanuit Heeg. Het zou kunnen zijn dat dit de smederij van Cornelis Livius Nauta (1887-1959), zoon van Abraham Waslander Nauta (1859-1919) is. https://www.zoekplaatjes.nl/2900/2962.html
Tijdens mijn zoektocht naar aanknopingspunten kwam ik uw mooie website tegen over de genealogie van de familie Nauta. Weet u misschien waar in Heeg deze smederij omstreeks 1910 heeft gestaan? Of nog mooier, heeft u er misschien een foto van? Hopelijk kunt u bijdragen aan de oplossing van dit leuke zoekplaatje. Ik hoop van u te horen.
Met vriendelijke groet,

25-04-2020 Jan Spoolder
Hallo Charles, Hartelijk dank voor je reactie, en dank ook hulle in Suid-Afrika! Dat de Coop er sterk op lijkt hadden we al gezien, maar dat is een nieuw(er) gebouw,  en we zoeken natuurlijk naar een bewijsfoto waaruit blijkt dat de smederij inderdaad daar was. Eigenlijk ben ik er wel zeker van, maar het moet wel visueel aantoonbaar zijn. Mijn mede-zoeker Theo B. heeft contact gelegd met de fa. Nauta Staalbouw in Heeg, wie weet wat dat nog oplevert. We houden mekaar op de hoogte! Vriendelijke groet,

26-06-2020 Jan Spoolder
Beste Charles, Met mijn medezoeker Theo Broekema was ik van mening dat wij op het zoekplaatje de smederij zien die in 1910 aan de westzijde van de Skatting werd gebouwd, naast café De Watersport. We vonden er nu ook bewijs voor, zie bijlagen en onderstaande link. Het was dus inderdaad locatie 3, zoals men in Zuid-Afrika aangaf, alleen de verhuizing vond al in 1910 plaats en niet in 1915. https://goo.gl/maps/fomb2tHnqGJ4FBwKA
Hartelijk dank voor je inspanningen! Vriendelijke groet,

27-08-2020 Klaas Nauta
Beste Charles, Wat een verassende ontmoeting afgelopen zondag. Je hebt de stamboom van de Nauta’s blijkbaar goed op orde dat je zo snel mijn familie kon achterhalen. Bedankt voor de info.Groetjes uit Alkmaar,

30-09-2020 Ant Haima 
Beste Charles Nauta, Al een tijd ben ik geïnteresseerd in de familie Andreae, omdat bovengenoemde Andreae de ‘stichter’ is van wat later het doktershuis in Weidum zou worden. De familie Andreae lijkt een wijdvertakte familie, waardoor het soms ingewikkeld is om te begrijpen wie wie is. Heeft u nog een suggestie voor mij waar ik zou kunnen zoeken? Soms zijn er familiearchieven, die niet op internet staan. Met vriendelijke groet,

14-10-2020 Annemarie Verburg
Suggestie / opmerking mbt: Gerard van Suchtelen van de Haere (I224) Stamboom: cjnauta
Link: https://www.stamboomonderzoek.com/cjnauta/getperson.php?personID=I224&tree=cjnauta
Beschrijving: Gehuwd Tietjerkstradeel 09-05-1853 als Gerardus van Suchtelen.
Vader van de bruidegom: Jan Joost van Suchtelen
Moeder van de bruidegom: Maria Hendrica van Wageningen
Bruidegom: Gerardus van Suchtelen leeftijd 25 jaar, geboren te Leeuwarden
Bruid: Constantia Rinia van Nauta leeftijd 25 jaar, geboren te Giekerk
Vader van de bruid: Cornelius Franciscus Frisius Rinia van Nauta
Moeder van de bruid: Willemina Hendrica van Heemstra

14-10-2020 Annet Stapelkamp
Suggestie / opmerking mbt: Gezin: Andries Jaspers Posthumus / Hiltje Klazes Nauta Stamboom: cjnauta Link: https://www.stamboomonderzoek.com/cjnauta/familygroup.php?familyID=F2566&tree=cjnauta
Beschrijving: Andries Jaspers Posthumus is geboren rond 1770 in Marssum. In 1808 werd zijn zoon geboren, Andries Andries Posthumus, in Beetgum. Deze zoon overleed in 1879 in Menaldum. Deze zoon was getrouwd met Jetske Koopal

16-10-2020 Annet Stapelkamp
Beste Charles, Fijn, weer een los eindje opgelost.  M.vr. gr.

24-10-2020 Stans Goudsmit
Afgelopen week nam ik bij mijn moeder een mapje mee met daarin een werkstuk van mijn vader dat hij als student maakte, dat mijn interesse trok. Daarin vond ik, weggestopt tussen zijn aantekeningen, het familiewapen en aantekeningen van mijn vader daarover. Ik werd getriggerd door het familiewapen met daarop het gezicht van een zwarte man. Ik luisterde onlangs de podcast De plantage van onze voorouders en zocht naar de betekenis van dat wapen. Zo kwam ik op jouw site terecht, waarop ik wel het wapen maar geen uitleg ervan vond. En de stamboom, die ik niet precies kende. Dus dank daarvoor!
Ik ben een kleinkind van Jetske Nauta Andreae. Mijn vader, Jan Into Goudsmit, kreeg de naam van onze stamvader mee. Mijn broer heet Into. Mijn zoon heet Max Into. De familienaam Nauta Andreae stierf helaas uit, maar de voornaam Into niet! Beste Groet.

04-11-2020 Ton van Onzen
Hallo, Ik heb de volgende info voor jullie.
Suggestie / opmerking mbt: Aaltje Olij (I6501)
Stamboom: cjnauta
Link: https://www.stamboomonderzoek.com/cjnauta/getperson.php?personID=I6501&tree=cjnauta
Aaltje is geboren 10 aug 1841 (Beemster) en overleden 1 feb 1911 (Aalsmeer).
Dochter van Cornelis Olij van 12 mrt 1805 (Westzaan) tot 3 jan 1865 (Beemster) en van 
Grietje Olij (geboren Beets)van 1 mrt 1797 (Beemster)tot 29 aug 1860 (Beemster).
Groet.

21-11-2020 Andries Bos
Hallo Charles, Ik heb ook diverse Nauta’s in mijn genealogische overzicht staan (ik zoek tot en met alle achterkleinkinderen van al mijn gevonden voorouders). Momenteel ben ik bezig met onderstaande 3 verwante families, mijn voorouders zijn Eerde Postma en Antje Rinzema, de ouders van Ynksje Eerdes Nauta-Postma. Ik ben nog op zoek naar de overlijdens van Antje, Taetske, Jitske en Jan Nauta, mogelijk leven ze nog. Ook van hun neef en nicht Jan en Eelkje Nauta zoek ik de overlijdens. Hun eventuele huwelijkspartners heb ik niet, geen enkele clou dus nog wat er met ze gebeurde na 1938. Misschien heb je nog iets aan de persoonsgegevens in deze overzichten. Vriendelijke groet,

03-12-2020 Dirk Vis
Beste Charles, Bedankt voor de snelle reactie. Over Feikje heb ik nog geen verdere info. Wel over Janna. Vanuit ons huis kunnen we namelijk het huis aan de Rondweg zien waar ze vroeger met haar zus woonde. Zelf weet ik me nog wel de verhalen te herinneren dat deze mevrouw behoorlijk bemiddeld was en een aantal woningen in de verhuur had. O.a. een 4-tal woningen aan het Spokepad. In één daarvan woonde mijn vrouw met haar ouders dat ze van Janna Nauta huurden voor 3 gulden per week. Hoewel we vlakbij woonden heb ik haar zelf nooit gezien. Blijkbaar kwam ze weinig of nooit buiten. Heel veel succes met het verzamelen van gegevens en informatie over de families Nauta, Met vriendelijke groet,

03-12-2020 Dirk Vis
Geachte heer Nauta, Het afgelopen jaar zijn een aantal grafzerken die in beheer zijn bij het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Mariëngaarde Hallum gerestaureerd en of opgeknapt. Als vrijwilliger van de begraafplaats ben ik t.b.v. het brochure op zoek naar bijzondere verhalen van de mensen die hier begraven liggen. Wat was hun relatie met het dorp, waar woonden ze en wat zou ik hierover kunnen vermelden? Zo ook over de namen die op het familiegraf  Nauta staat vermeld – zie bijlage. Op uw site lees ik dat Feikje vermoedelijk wijkverpleegster is geweest, maar verder kom ik jammer genoeg niet. Is hier inmiddels meer over bekend waarom zijn juist in Hallum begraven?
Alvast bedankt voor uw reactie.

29-12-2020 Simon Strijk
Mijn naam is Simon Strijk .Ik ben bezig met een stamboom van de familie Van Leeuwen. In haar voorouders (opa’s kant) zitten ook Nauta’s.  Resp. Abe Jacobs Nauta 1867-1939 Getr. met Romkje Wondermans 1875-1915 Theoretisch zou er van deze mensen fotomateriaal moeten zijn. Weet u wie ik daarvoor mogelijkerwijs zou kunnen benaderen? Bedankt voor de aandacht

30-12-2020 Nico Gerritsma
Hallo Charles, De grondlegger van Staalbouw Nauta is Abraham W. Nauta, en wel in mei 1883 rond de tijd dat ie getrouwd is. Ten tijde van zijn huwelijk was ie nog smidsknecht.Hij vestigde zich in de Buterhoek en bleef daar 3 jaar ( tot ca. Mei 1886).Eerder op 16 jarige leeftijd ging ie waarschijnlijk als aankomend smidsknecht (schaatsenmaker) aan het werk in IJlst om ervaring op te doen.Rond mei 1886 ging ie met z’n bedrijf naar de Skatting 75, daar bleef het bedrijf tot ca. 1909/1910.In 1907 kocht hij een perceel grond van Johannes Hylkes Visser, schuin tegenover de Skatting 75. Op dit perceel en misschien nog wat bijgekochte grond stichtte hij voor eigen rekening een woning met werkplaats.De naastgelegen Nieuwe dorpsherberg (op die plek was daarvoor geen herberg) en Nauta gebouwen zijn ongeveer in dezelfde periode gesticht.In mei 1915 werd de onderneming (smederij) overgedragen aan zoon C. L. Nauta (zie bijlage).Groet.

01-01-2021 Simon Strijk
Kunt u mij nog een keer helpen.Roelof Nauta geb. 1908 trouwde in 1936 in Franeker met Tuinstra.Heeft u mogelijk gegevens over kinderen/nakomelingen? Zo ja, in welke richting moet ik dan zoeken? We hebben het over 2 verschillende Roelof Nauta’s. Het gaat om de zoon van Abe en Romkje. Dit is een zoon die niet in het rijtje staat van kinderen van Abe en Wondermans.
Alvast bedankt. Grt. Simon