Er is tot heden een heel interessant “zijpad” dat bij een Europese figuur uitmondt, Sicco Mansholt, de oprichter van de EEG en de man die de voedselvoorziening in Nederland na de oorlog weer op poten heeft gezet. De connectie ligt zoals je in het schema kunt zien bij Thamara Reneman, een tante van Debora Isabella. Zij trouwt met Gajus Andreae en hij is van dezelfde familie, die later de naam Nauta Andreae heeft aangenomen bij Koninklijk Besluit. De connectie met onze familie komt iets later weer terug,  als Anna Clasina Nauta trouwt met Johannes Andreae (zie schema). Diens oom Johannes Petrus Andreae is de overgrootvader van Wabina Andreae, de moeder van Sicco Mansholt. Deze keer dus geen afstamming van Tjalling Ruurds Nauta, maar van Ynte Ruurds Nauta, zeer waarschijnlijk, een halfbroer van Butte Ruierdts. De invloed van de Renemans blijft evident.

De relatie tussen de familie Nauta en Sicco Mansholt verloopt via de onderstaande families:

 • Nauta-Andrea: afstammeling van Ynte Ruurds Nauta
 • Reneman-Andreae: verbinding via broer Borro Ruurds Nauta
 • Mansholt Andreae

Met de woorden van Rink Bonne en verwijzing naar uitgewerkte schema’s:
“Er is tot heden een heel interessant “zijpad” onverlet gelaten, dat uitmondt bij Sicco mansholt: oprichter van de EEG en de man die de voedselvoorziening in Nederland na de oorlog weer op poten heeft gezet.
De connectie ligt bij Thamara Reneman, een tante van Debora Isabella Reneman. Zij (Thamara) trouwt met Gajus Andreae van dezelfde familie die later de naam Nauta-Andreae heeft aangenomen bij Koninklijk Besluit.
De connectie met onze familie komt iets later weer terug, als Anna Clasina Nauta trouwt met Johannes Andreae. Diens oom is de overgrootvader van van Wabina Andreae, de moeder van Sicco Mansholt.
Deze keer dus geen afstammeling van Tjalling Ruurds Nauta, maar van Ynte Ruurds Nauta. (mogelijk/waarschijnlijk) een broer van Butte Ruurds maar nog niet bewezen. De invloed van de Renemans blijft echter evident.”

 

Nauta-Andrea: afstammeling van Ynte Ruurds Nauta

1. Ruurd Into’s Nauta: Leeuwarden
2. Ynte Ruurds Nauta: kamerbode Edele Staten trouwt in 1690 met Geertie Bienses
3. Hendrikus Eernardus Yntes Nauta geb. 1703 Leeuwarden: kamerbode Edele Staten trouwt in 1732 met Barbara Yskes Gelly
4. Inte Hendriks Nauta geb. 1739 Leeuwarden: rentmeester trouwt in 1785 Huizum Anna Clasina Koumans
5. Anna Clasina Nauta geb. 1786 Leeuwarden trouwt in 1807 Leeuwarden met Johannes Andreae geb. 1781 te Leeuwarden: Ontvanger belastingen laatstelijk Nijland
6. Into Nauta Andreae geb. 1808 Leeuwarden: koopman trouwt in 1834 te Leeuwarden met Anna Schreuder 
7. Into Nauta Jr. Andreae geb. 1840 Leeuwarden: papierfabrikant te Makkum trouwt in 1869 met Jetske Molenaar.
   Op 25-01-1878 wordt bij Koninklijk Besluit toestemming verleend aan Into Andreae Jr. zijn naam wijzigen in Nauta Andreae
8. Into Nauta Andreae geb. 1870 Leeuwarden: kapitein schutterij en burgemeester van Buren trouwt in 1896 te Leiden met Catharina Parmentier
9. Jetske Nauta Andreae geb. 1901 Leeuwarden trouwt in 1927 te Leiden met Henri Rudolf Goudsmit geb. 1901 leiden: advocaat en procureur

Reneman-Andrea: verbinding via broer Into Ruurds Nauta

 1. Ruurd Into’s Nauta
 2. Botto Ruurds Nauta
 3. Ruurd Bottes Nauta trouwt met Debora Isabella Reneman
 1. Henricus Reneman (vader van Debora Isabella Reneman heeft zus Thamara Reneman. Zij trouwt met Gajus Andreae 
 2. Daniel Henricus Andreae
 3. Johannes petrus Andreae
 4. Gajus Hendricus Andreae
 5. Sicco Leendert Andreae
 6. Wabina Andreae

Mansholt Andreae

 1. .Jajus Andreae: predikant op het Eiland Onrust, geneesheer Blija trouwt in 1686 te Harlingen met Thamara Reneman
 2. Daniel H. Andreae geb. 1697 Onrust predikant Blija trouwt in 1733 met Teatske Margaretha Beucker. Daniel voegt de naam van zijn vrouw aan de zijne toe
 3. Johannes Petrus Andreae geb 1748 Blija: predikant te Augsbuurt en Lutkewoude trouwt in 1778 met Johanna Dibbetz
 4. Gajus Henricus Andreae geb. 1794 Augshuurt: ontvanger. te Sneek trouwt in 1819 met Wapke Popta
 5. Sicco Leendert Andreae geb. 1840 te Sneek: kantonrechter te Heerenveen en Zuidhorn trouwt in 1870 te Lemmer met Minke Rimer6. Wabina Andreae geb. 1874 te Heerenveen: voortrekster van de SDAP in Groningen lerares staatswetenschappen trouwt in 1906 te Zuidhorn met L.H. Mansholt: kantonrechter te Zuidhorn. Zij zijn de vader en moeder van
 6.  Sicco Mansholt: oprichter van de EEG