Deze pagina wordt het digitale familiemuseum, waar foto’s en scan’s van originele familiestukken verzameld worden. Voorlopig nog even een eerste aanzet:

 1. Visum Rusland Cornelis Nauta en Hendrika Kuperus 22-08-1913: voorkant en detail achterkant [Martin Nauta]
 2. Zilveren riem met gesp uit Rusland als huwelijkscado van Cornelis Nauta aan Hendrika Kuperus: geheel en detail [Martin Nauta]
 3. Aandelen Russische olie van Cornelis Nauta: [Abrahram (Bram) Nauta?]
 4. Typemachine van Cornelis Nauta: [Abrahram (Bram) Nauta]
 5. Handgeschreven genealogie moederszijde (De Koe / Holtrop / Lanting) door Cornelis Nauta: Originelen [Abrahram (Bram) Nauta?] Kopie: [Cornelis Johannes (Charles) Nauta]
 6. Factuur C&A Nauta: detail briefhoofd [gemeentearchief IJlst] N.B. telefoonnummer. 2 ( nr. 1 was van de burgemeester)
 7. Doosje met stempels van C.N. en A.N.  met lakstift: [Cornelis Johannes (Charles) Nauta]
 8. Kopie handgeschreven aantekeningen mbt grondtransacties rond de Pikpolle van A.W. Nauta Notaris te IJlst.
  – originelen [Abrahram (Bram) Nauta?]
  kopie en vertaling: [Cornelis Johannes (Charles) Nauta]
  – kopie bijhorende kaartjes kadastrale minuutplan IJlst 1811-1832: groot en ingezoomd op pikpolle [Cornelis Johannes (Charles) Nauta]
 9. Actes Burgerlijke stand Friesland:
  overlijdensacte Sjoerdtje Lanting 12-08-1910:
  weduwe van Johannes Bartholdi Nauta, dochter van Cornelis Sjoerds Lanting en Geertje Teerdzes Holtrop, beiden overleden
  geboorteacte Johannes Bartholdi Nauta 02-12-1837:
  zoon van Abraham Waslander Nauta, 33 jaar,  secretaris en notaris te IJlst en Pietje faber, 33 jaar zonder beroep
  overlijdensacte Johannes Bartholdi Nauta 11-05-1907:
  zoon van Sjoertdje Lanting en wijlen Abraham Waslander Nauta
  overlijdensacte Abraham Waslander Nauta 26-07-1890:
  weduwnaar van Pietje Faber, zoon van Stephens Sybrands Nauta en van Johanna Waslander, beiden overleden
 10. fam. ?. NautaFamiliefoto: Durk van der Wal en Weltje Nooitgedacht.
  Kinderen bovenste rij van links naar rechts: Jan, Baukje, Uilkjen, Okke.
  Kinderen onderste rij: Trijntje (Tine), Bouke en Johanna.
  De foto is vermoedelijk van na 1911 omdat dochter Wilmke ontbreekt die in 1911 overleden is.
 11. Brief van Durk van der Wal aan Weltje Nooitgedacht Mei 1885 Brief Dirk van der Wal aan Weltje Nooitgedacht met transcriptiefotolijst
 12. Fotolijst met diverse foto’s:
  1e rij van links naar rechts:
  A: broer van Weltje Nooitgedacht met zijn vrouw
  B: twee onbekende heren
  C: familiefoto: Durk van der Wal en Weltje Nooitgedacht. (zie toelichting 10)
  D: 1905: rechts de bakkerij van Foeke Troelstra trouwt met Pietje Nauta, dochter van Johannes Bartholdi en Snoertje Lanting en links de oude smederij van Rink Bonne Nauta (zoon van Heero Nauta) die in 1929 wordt afgebroken en opnieuw gebouwd.
  2e rij van links naar rechts:
  A: klassefoto onbekend
  B: 1912 Ee met links de Eegracht en rechts de Galamagracht
  C: Durk van der Wal
  D: Weltje Nooitgedacht
  3e rij van links naar rechts:
  A: Cornelis Johannesz nauta en Johanna van der Wal
  B: Uilenburg 10: Monumentaal pand met de Zwanehals uit 1775 van beppe Weltje van der Wal-Nooitgedacht.
  C: Drie jongste kinderen van Durk van der Wal en Weltje Nooitgedacht: Johanna, Bouke en Tine
  D: Durk van der Wal en Weltje Nooitgedacht aan het winkelen in Groningen.
  4e rij van links naar rechts:
  A: Overzichtsfoto van de Pikpolle
  B: De twee jongste zoons van Cornelis Johannesz Nauta en Johanna van der Wal: Cor en Abraham (Bram)
  C: Gezinsfoto van Cornelis Johannesz Nauta en Johanna van der Wal:
  kinderen van links naar rechts: Abraham (Bram), Johannes, Cor, Weltje en Durk