Zijtak van Tjalling Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Ruirdts

Haar relatie tot de Nauta’s:

  1. Anna van Nes geb. 1610 Den Haag trouwt in 1633 met Pieter Andries Verhoeck geb. 1610 in Bleiswijk. Ver terug is Anna van WestEuropese adel
  2. Andries Pieters Verhoeck geb. 1635 in ‘s-Gravenhage en ovl Leeuwarden trouwt in 1665 te Leeuwarden met Jancke Willeros Hoogeveen
  3. Auckien Andries Verhoeck geb. 1671 Leeuwarden trouwt met Petrus Piersma geb. 1671 Leeuwarden
  4. Uit dat huwelijk :
    Eendenkooi Hallum

    a. Titia Piersma 1700 trouwt met Petrus Tj. Nauta 1701 Hallum
    b. Franciscus Piersma 1708 trouwt voor de 2e maal in 1752 met Elisabeth Schoonbeek. Elisabeth was eerder getrouwd met Sybren Buttes Nauta, broer van stamhouder Butte Ruierdts.

Petrus Tjallingius Nauta was collectant-generaal van beroep en evenals zijn vader Tjalling Ruurds Nauta woonachtig te Hallum. Net als zijn vader werd hij eigenaar van de nu meer dan 400 jaar oude kooi bij ‘de Hel’ van Hallum. Wij moeten Titia Piersma dus plaatsen in de sfeer van Hallum.