Zijtak van Into Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Ruirdts

  1. Thamara Reneman geb. 1661 te Harlingen. Dit is interessant : zij is een dochter van Ds . Daniël Reneman , dus een tante van Debora Isabella , getr. met Botto R. Nauta! X 1686 te Harlingen Gajus Andreae geneesheer te Makkum, hij ging theologie studeren. Van 1695-1704 is hij predikant op het eiland Onrust voor Batavia. Na Zijn terugkeer praktiseerde hij wederom als geneesheer, o.a. in Harlingen, in Ried en in Blija
  2. Daniel Hermanus Beucker Andreae, hij neemt de naam van zijn vrouw aan, geb. 1697 Onrust Oost-Indië ovl 1771 Blija. Predikant Blija vanaf 1721 tot zijn overlijden in 1771 X 1733 Teatske Margaretha van Beucker
  3. Gajus Andreae 1742 Blija ovl 1799 Harlingen x 1772 Catharina Gratama 1755
  4. Johannes Andreae ged. 1781 Harlingen x 1807 Leeuwarden Anna Clasina Nauta geb 1786 Leeuwarden. Zij is nakomeling van Ynte Ruurds Nauta, Staten Bode.
Schatzenburg Dronrijp 1880

In de politiek van tegenwoordig spreekt men van een “lijstduwer” en een “lijsttrekker”, welnu, zo zou ik enige lotgevallen van de familie Andreae graag zien met betrekking tot een toekomstig woonoord. Thamara Reneman (1) “trekt” en Anna Clasina Nauta (4) “duwt” aan een andere kant om de Beucker Andreae’s op Schatzenburgh te doen geraken. Dat tekent enige krachtsverhouding in dat spel, maar dat betekent tegelijk dat wij als aanverwante Nauta’s die situatie met enig respekt onder ogen mogen zien:

  1. Thamara Reneman x Gajus Andreae
  2. Daniel Hermanus Beucker Andreae x Taetske Margaretha (van) Beucker
  3. Hendricus Beucker Andreae 1735 Blija x 1771 Bauckje Maria Lycklama a Nijeholt
    3. Gajus Andreae 1742 Blija
  4. Daniel Hermants Beucker Andreae 1772 Sint Annaparochie, woonachtig op de Schatzenburg x 1803 te Franeker Catharina Elisabeth Huber d.v. Joh. Lambertus Huber grietman ’t Bildt