Schoonmoeder van ds. Botto Ruierdts Nauta

1. Willem Sluiter geb. 1627 Neede zijn grootvader Albert Sluiter was burgemeester te Borculo en predikant te Eibergen. Hij werd genoemd “de Cats van Gelderland”, eeuwenlang bij speciale gelegenheden in de Achterhoek zongen mensen zijn liederen. Hij woonde na het vroegtijdig overlijden van zijn vrouw alleen in de pastorie van Eibergen. Veel van zijn gedichten liederen droeg hij op aan graaf Otto van Limburg Stirum heer v. Borculo. Hij trouwt in 1662 te Borculo met de 22 jarige Margaretha Sibylla Hoornaert. Zij is een dochter van de rentmeester van het graaflijk Huys Van Stryen en Borculo en overleed kort na de geboorte van hun tweede kind Johannes in 1664. Dat – zo jong nog – is een hard gelag.
2. Johannes Sluiter geb. 1664 te Eibergen predikant te Steenwijk trouwt met Maria Sluiter geb. 1667 en een nicht van hem.
3. Wilhelmina Elisabeth Sluiter geb. 1709 te Steenwijk trouwt in 1737 te Steenwijk met Steven de Ruyter, predikant Steenwijk en overleden in 1746
4. Agneta Wilhelmina de Ruiter geb. 1744 te Steenwijk. Haar moeder is een kleinkind van Ds . dichter Willem Sluiter. Zij trouwt in 1774 te Lippenhuizen met Botto Ruierdts Nauta geb. 1746 te Leeuwarden en predikant te Lippenhuizen en Steenwijk. Hij trad in als ds . te Lippenhuizen in 1772 tot hij in 1786 overleed aldaar, oud 40 jaar.

In 1743 kwam voor deze kerk een andere in de plaats waarin Botto Ruierdts Nauta heeft gepreekt.

1. Willem Sluiter geb. 1627 te Neede en predikant te Eibergen “de Cats van Gelderland”. Trouwt in 1662 te Borculo met Margaretha Sibylla Hoornaert
2. Joannes Sluiter geb. 1664 te Eibergen predikant Steenwijk trouwt met Maria Sluiter.
3. Willem Sluiter geb. 1700 predikant te Rouveen trouwt in 1732 te Diepenheim met Agneta Schutte.
4. Joannes Sluiter geb. 1742 te Rouveen en predikant te Garderen trouwt met Eva Dermout uit Leiden.
5. Jan Otto Sluiter geb. 1782 te Garderen en professor te Leiden (corr. Deventer) trouwt in 1806 te Leiden met Catharina Hermanna Proper.
6. Jan Willem Sluiter geb. 1808 te Deventer en dr., conrector van het gymnasium te Rotterdam trouwt in 1848 te Rotterdam met Sara Maria Betz.
7. Jan Willem Sluiter geb. 1835 te Rotterdam en notaris te Zwijndrecht trouwt met Johanna Hillegonda Suermondt geb. 1846
8. Jan Willem (Willie) Sluiter geb. 1873 te Amersfoort en overleden in 1949 te Den Haag. Schilder, tekenaar en grafisch ontwerper.

Willy Sluiter was lid van de predikantenfamilie Sluiter en groeide op in Heerenveen (tot 1883) en Zwijndrecht (vanaf 1883) als zoon van mr.  Jan Willem Sluiter, notaris. Sluiter ontwikkelde zich tot een veelzijdig kunstenaar. Hij woonde en werkte op verschillende plaatsen: in Dordrecht en Rotterdam, maar ook in geliefde schildersdorpen als Scheveningen, Katwijk en Laren. Hij was ook graag in Volendam. De onderwerpen van Sluiters werk kwamen vaak uit het trand- en vissersleven, maar ook in de ‘hogere kringen’ was hij een gezocht portretschilder. Willy Sluiter portretteerde ook koningin Wilhelmina. Van zijn hand afgeleid is de in Nederland bekende serie ‘Wilhelmina met het kroontje’, die jarenlang als postzegel werden gebruikt. Iets voor Willy Sluiter was er nog een andere aan ons gelieerde grote kunstenaar, die opdrachten uitvooerde voor het Koninklijk Huis: Pier Pander (1864-1919). Men zie er Hieke Boersma, echtgenote van Rink Bonne Nauta Sr. op na . Zijn bekendste werk is het muntontwerp van de kop van de jonge koningin Wilhelmina. Men kan zeggen dat zowel die postzegel als die munt tientallen jaren objecten waren voor dagelijks gebruik in Nederland.