Pieter Jelles Troelstra 1860-1930

Onze familie Nauta uit IJlst heeft ook zeker iets met Lemmer te doen. Niet alleen is er een connectie met de mastenmakers De Vries uit Lemmer, maar er is ook het huwelijk dat Johanna Maria Fredelina Nauta aanging met de stoomboot kapitein Wiebe Jans Brouwer uit dezelfde plaats. Haar twee jaar jongere zuster Alida Nauta had iets dergelijks in de zin. Zij ging aan de haal met Klaas Verhoeff uit Delfstrahuizen, deel uitmakend van een familie van schippers en Delfstrahuizen lag ook niet zo gek ver van Lemmer vandaan. Het gaat in dit hoofdstukje in feite over de zoon van Wiebe J. Brouwer en Johanna M. F. Nauta, Johan Wiebes Brouwer. Zijn echtgeno te Anna Teitsma is familie van Pieter Jelles Troelstra.

 

Stoombootdienst De Onderneming

1a. Tjalling A. Teitsma, 1777 trouwt met Hendrika Dirks
2a. Houkje Tj. Teitsma, 1814 Lemmer trouwt met Dirk Laurens Landmeter
3a. Grietje Dirks Landmeter, 1837 trouwt met Jelle Pieters Troelstra 1833
4a. Pieter Jelles Troelstra 1860 Leeuwarden

2b. Andries Tj. Teitsma 1809 Lemmer trouwt met Anne Fortuin
3b. Hendrik A. Teitsma 1842 Lemmer trouwt met Geeske P. Hylkama
4b. Anna Teitsma 1871 Lemmer trouwt in 1895 te Lemmer met Johan W. Brouwer geb. 1872 Lemmer en zoon van Wiebe J. Brouwer en Johanna Maria Fredelina Nauta