“Eeltjesbaes” 1824-1901

We zouden ten aanzien van Sjoerdtje Cornelis Lanting, echtgenote van Johannes Bartholdi Nauta, de stichter van C en A, een fout begaan door het bij haar relatie met de palinghandel in Gaastmeer te laten. Er moet nog een parel op de kroon, die Johannes Bartholdi diep in ’t hart van een edele scheepsbouw in IJlst laat te dien tijde. De bouwer van het Statenjacht Friso Eeltje “Eeltjesbaes” was de zoon van Sytze Tjeerds van der Zee en Klaaske Eeltjes Holtrop en een kleinzoon van Eeltje Taedzes Holtrop. Hij kwam uit een geslacht van scheepsbouwers te IJlst. Zijn grootvader werd beschouwd als de eerste grote Friese boeierbouwer. Aanvankelijk werkte Eeltje als leerling op de scheepswerf van zijn grootvader, maar na diens overlijden werd hij eigen baas. Eeltjesbaes nam in 1848 de werf van zijn grootvader over en ontwikkelde zich later tot een zeer bekende en legendarische scheepsbouwer. In 1857 verhuisde hij naar Joure waar hij een bestaande scheepswerf overnam (thans de plek van Jachtwerf de Jong te Joure). Daar bereikte zijn ster grote hoogten, bekende boeiers als het Friese Statenjacht “Friso”, de “Constanter” en de “Albatros” kwamen daar van zijn hand.

  1. Eeltje Teerdzes Holtrop scheepswerf te IJlst trouwt met Elbrig Sjoerd de Jong
    2a. Teerdze Eeltjes Holtrop 1794 IJlst trouwt in 1818 te IJlst met Sjuttje Tammes de Koe
    3a. Geertje Teerdzes Holtrop 1819 IJlst trouwt in 1839 te IJlst met Cornelis Sjoerds Lanting
    4a. Sjoerdtje Cornelis Lanting 1842 IJlst2b. Klaaske Eeltjes Holtrop 1801 IJlst trouwt in 1820 te IJlst met Sytze Tjeerds van der Zee
    3b. Eeltje Holtrop van der Zee 1824 IJlst “Eeltsje baes”De moeder van Sjoerdtje is dus een volle nicht van Eeltje Holtrop van der Zee.