Echtgenoot van Abraham Waslander Nauta

1. Rienck Obis geb. 1625 trouwt in 1659 te Bolsward met Lysbet Sioerts.
2. Eelke Rienx geb. 1664 te Sneek,  na 1693 burger van Bolsward te Bolsward trouwt met zijn tweede vrouw Trijntie Wyberens.
3. Wybren Eelties geb. 1698 trouwt in 1722 te Bolsward met Auckjen Cornelis.
N.B. De jongste zoon is een Heero (1734) daar komt de naam He(e)ro van.
4. Eeltie Wybrens geb. 1724, mr. smid aan de Schrans te Huizum. De Nauta-smeden van IJlst/Heeg (Workum) Trouwt in 1754 te Bolsward met Pietrik Clases.
5. Gerben Faber geb. 1768 te Huizum, koopman trouwt in 1792 te Huizum met Aaltie Ruurds geb. 1764.
N.B. Zijn broer Wybren is smid te Wirdum en diens zoon Eeltje is smid te Akkrum. 

Duiding van de voornamen:
Pieterik Gerbens Faber trouwt in 1826 met Abraham Waslander Nauta
a. Stephanus Sybrandus
b. Gerben
c. Kornelis is broer van Pieterik
d. Cornelis Livius: Livius komt waarschijnlijk van Abraham Waslander: Cornelia Livia
e. Johanna Maria Waslander
f. Alida, Aaltje is de moeder van Pieterik
g. Johannes Bartholdi is broer van Abraham Waslander
h. Geertruida is zuster van Pieterik
i. Heero van Herre