Het onderzoek naar mijn eigen stamboom begint aan de Geeuw in IJlst.
Stamvader is Butte Ruurds rond 1700 trekschipper in Leeuwarden.
Fragment Leeuwarden Bleau 1650