2001- 01- 11 Jessica Nauta
Hi I am doing research on my family, when I came across your site. My name is Jessica Nauta, and I live in Washington, New Jersey. My grandfather was Peter Nauta. If you can help me in any way, please e- mail me back.
Sincerely,
Jessica Nauta

2001- 01- 13 Marja Swart
Ik zoek informatie over Eeke Jans Nauta geb. te Sneek, gehuwd op 26- 10- 1687 te Workum met Melcher Jaans Swart geb. ong. 1650.
M.vr.gr. Marja Swart 

2001- 01- 26 Hans Nauta
Een compliment voor jouw speurwerk tot nu toe. Mijn naam is Hans Nauta Hendrik Johannes Nauta 53 jaar geboren in Oosterbeek gemeente Renkum.Enig zoon van H.J.Nauta en G.M. van Ommeren. Mijn vader had 2 broers Marius Nauta en Wim Nauta Marius is getrouwd geweest met…en heeft 1 zoon Tonnie en een dochter naam. Wim is getrouwd geweest met Hennie Vleming en heeft 2 zoon Hans en Paul en een dochter naam… Mijn neven en nichten schijnen te wonen in Tiel… en mogelijk Zeeland. Alle 3 de zoons zijn overleden. Kun je hier iets mee.. En weet jij meer over deze Nauta.. Waar kan ik meer te weten komen. Opa Nauta Ook H.J.Nauta was getrouwd met J Bijdevier Opa Nauta was machinist bij de spoorwegen in Amsterdam, later in Utrecht en als laatste in Arnhem.

2001- 01- 29 Anne Nauta
Beste Charles,
Een erg interessante pagina over de Nauta’s. Laat ik nu onder ” Overzicht en mailtjes” een reactie vinden van een neef van mij. Het betreft nummer 6. Zijn vader, Anne Nauta, is mijn oom naar wie ik ben vernoemd. Mijn vader, Sape Nauta, is dus een broer van Anne. Ik heb weer een zoon die Sape Nauta heet. Tot verdere info graag bereid. Verzoek: is het mogelijk dat ik het e- mailadres van Peter en Susan van u krijg??
Veel succes, Anne Nauta

2001- 01- 29 Wytse Mellema
Akke Nauta geboren 6- 1- 1877 te Oostdongeradeel dochter van Rinze Nauta en Betske Ballings Mollema. Akke Nauta mijn grootmoeder. Ik probeer mijn genealogie ‘Mellema’ uit te breiden met de ‘Nauta’s’ en heb inmiddels ca 80 personen gevonden. Komt Akke in uw gegevens voor?
met vriendelijke groet
Wytse Mellema Leeuwarden

2001- 03- 01 Rene van Duuren
Beste heer Nauta,
Ik ben even op uw homepage geweest. Het ziet er mooi uit. Ik heb Nauta’s in mijn kwartierstaten zitten. Dat begint met Hendrina Nauta die in Leiden trouwt met Carel Wijnkool in 1781. en gaat via Willem, Rijck en Willem Nauta terug naar Jan Nauta, geb Utrecht ca 1666 (www.familysearch.org). Willem, zoon van Jan Nauta tr Utrecht 11.2.1691 te Utrecht met Catherina Cattepoel. Willem staat vermeld in het boek van inkomende burgers jaar 1690. Heeft u aansluitende info? Gaarna contact?
Hartelijk gegroet, Ren R. van Duuren, Eindhoven

2001- 03- 04a Carlson
Wonderful!!!! How many pages of info are you talking about? Can you give me some more detailed info on Paul Nauta so I can make sure this is the right one? Thanks!

2001- 03- 04b Carlson
I am looking for the parents, siblings and birthplace of my great grandfather, Paul Nauta. He was born in 1861, possibly in the Netherlands, although he grew up in New Mexico. Please e- mail me atcarlson@altelco.net if you have any information on him. Thanks.

2001- 03- 21 Jean Burghgraef (Nauta)
Greetings from Janke Burghgraef (Nauta),I have come upon your p age regarding thr Nauta family. My fathers name is Lucas Nauta born 1918 Aug 21 son of Pieter Nauta born 1879 Dec 13 son of Sape Nauta born 1844 Oct 12 son of Lucas Rense Nauta born 1822 Nov 11 son of Rense Lucas Nauta born appr 1795 son of Lucas Evert Nauta.That is about as much as Iknow I have brothers and sisters ,cousins and distant cousins living here in Canada.I am also looking for more information on my family conections in the Netherlands, as well as here.My fathers family lived in Beetgurmemolen Friesland Nederland my email address is byjanke@sympatico.ca
thanking you in advance JeanJanke Burghgraef (Nauta ).

2001- 03- 26 Robert Nauta
Hello Charles,
My name is Robert John Felix Nauta son of Ruurd Felix Nauta Originally from Indonesia (second or third generation born in Indonesia) My grandparents where Frederick Nauta and Margareth Nauta Tuyl – schuitmaker (excuse the spelling) I do have my family tree that was traced by my brother Alexander Nauta if it would be of any help to anyone who might be connected or related to us in some way I would gladly send it, or let me know if you need any help from here in the U.S. I live in Coral Gables, Florida.
Regards, Robert Nauta

2001- 03- 27 Robert Nauta
Charles, Thank you for your reply. I will scan the copies I have of my family tree and email them to you. You can read about my father in a book called “De Schakel” I beleive thats how you spell it, it’s about the Dutch airmen that flew in WWII.
Regards, Robert Nauta

2001- 03- 29 André Blundell
Hallo, Ik kreeg uw e- mail adres van Joan Carlson. Ik ben namelijk op zoek naar informatie over de familie NAUTA uit Franeker. Ik heb wel een hoeveelheid gegevens, maar kan de familie nog niet met zekerheid in verband brengen met mijn eigen voorouder (Hendrik Jurjens NAUTA/ROST gehuwd 1675 met Jeltje Hanses). Misschien weet U meer van deze familie? Ik zie graag uit naar uw reactie.
André Blundell, Amsterdam

2001- 04- 04 André Blundell
Beste Charles, Om te beginnen moet ik zeggen dat ik niet zeker ben van de precieze relatie van mijn familie met de NAUTA’s. Ik stam zelf af van de familie ROST uit Franeker. Op 12 Mei 1715 trouwt te Franeker:
Wijntje Hanses ROST, Mr Schoenmaker (er staat HORST, maar dit is een onjuiste weergave van de naam) met Epke Gerryts NAUTA. Zij woonden op 23 Sep 1742 aan de Voorstraat Noordzijde (Wijntie ROST en Epke Gerrits). Op hetzefde adres woonde een (waarschijnlijke) dochter Zaara Wijntjes, weduwe (overleden 1745). De voornaam Hans en vooral de voornaam Sara (Zaara) zijn tamelijk uitzonderlijk in Friesland. Beide voornamen worden in mijn familie ROST gevonden. Ook woonde Wijntje Hanses ROST in 1742 in dezelfde straat, ‘Voorstraat Noordzijde’ als mijn voorvader Hans Jurjens (Hendriks) ROST. Wijntje Hanses ROST is dus zeer waarschijnlijk familie van Hans Jurjens ROST (bovendien is deze familie- naam ROST zeldzaam en in 1811 in Friesland reeds niet meer voorkomend).
Ik ben op zoek naar de ouders van Hans Jurjens (Hendriks) ROST, Mr wolkammer die op 13 Nov 1729 te Franeker huwde met A(a)tje Hendriks Reitsma, (dochter van kleermaker Hendrik Jansen Reitsma en Eelkje Hotses). Zijn schoonzoon was apotheker en “burgerhopman” en zijn kleindochter trouwde een medicus (later medisch professor). Ook een neefje van zijn zoon Hans Hansen ROST (diaken en Mr wolkammer) was apotheker (bij Hans’ overlijden in 1818) en zoon Hans woonde toen naast een medisch doctor.
Ik neem aan dat zijn vader een Jurjen Hendriks was, maar kan niemand vinden met de naam Jurjen Hendriks ROST. Ik heb de toevoeging ‘Hendriks’ bij Hans Jurjens (Hendriks) Rost overigens maar een keer gevonden (bij doop dochter Hendrickje in 1734), dus volledig zeker is het niet dat zijn vader een Jurjen Hendriks was. Op 17 Maart 1724 doet Hans Jurjens (j.g.) geloofsbelijdenis. Hij woont dan bij zijn vader aan de Dijkstraat. Maar in de ledematenlijsten komt deze vader op dit adres helaas niet voor (geen Jurjen aangetroffen).
Feb.1675 trouwt een Jurjen Hendriks met Jeltje Hanses (ondertrouw te Franeker 23 Jan 1675, Op ’t Hockaadt, hij soldaat, zij wed. van Hendrik Jansen). Omdat de voornaam Hans ietwat uitzonderlijk is in Friesland, zou dit eventueel het echtpaar kunnen zijn dat ik zoek. Op 13 feb 1676 doopt dit echtpaar een zoon Hans. Dit is wel erg vroeg, aangezien Hans Jurjens (Hendriks) ROST pas in 1729 (!) huwde met Aatje Hendriks Reitsma. Mogelijk doopten zij na 1676 nog een andere Hans? Of Hans hertrouwde op gevorderde leeftijd (hij zou dan 53 zijn geweest; hij kreeg nog een aantal kinderen).
De overeenkomst tussen de voornaam + patronym van Jurjen Hendriks NAUTA en die van Jurjen Hendriks (Rost) is waarschijnlijk toeval. Toch is verandering van achternaam van vader op zoon in mijn kwartieren niet ongewoon (ik vond er reeds drie). Ook is er via het eerst genoemde huwelijk een verbinding tussen de twee families. Het verbaast me overigens dat U Jurjen Hendriks NAUTA (koopman) niet als de zoon van de burgemeester Hendrik NAUTA beschouwt, want op 16 Juni 1720 wonen zij op hetzefde adres aan de Wortelmarkt. Maar ze kunnen natuurlijk ook bijvoorbeeld oom en neef geweest zijn.
Misschien kunt U meer licht werpen op mijn “getast in het donker”? Is er een mogelijkheid dat Hans Jurjens (Hendriks) ROST, Mr wolkammer (van Over het Koudal in 1730) toch de zoon was van Jurjen Hendriks NAUTA, de koopman van de Wortelmarkt? De naam ROST zou dan evt. samenhangen met het beroep van wolkammer. Daartegen pleit dan weer dat de naam ROST al eerder in gebruik moet zijn geweest, wil Wijntje Hanses ROST familie zijn van Hans Jurjens Hendriks ROST. Vaak komt zo’n verandering van achternaam doordat de familie- naam van de moeder wordt gebruikt in plaats van die van de vader.
Hypothese I:
Jurjen Hendriks huwt Jeltje Hanses Februari 1675 Hans dp.13 Feb 1676, zn van Jurjen Hendriks en Jell Hanses Hans huwt N.N. omstreeks 1695 en krijgt ca 1696 zoon Wijntje Hanses ROST Wijntje Hanses ROST huwt Epke Gerrits NAUTA op 12 Mei 1715 Hans Jurjens Hendiks ROST hertrouwt met Aatje Hendriks Reitsma op 13 Nov 1729 Hans Jurjens Hendriks ROST overlijdt na 23 Sep 1742 (lidmaat)
Hypothese II: Hans Jurjens Hendriks ROST is zoon van Jurjen Hendriks NAUTA Wijntje Hanses ROST is op andere wijze als bij Hyp.I verwant aan Hans Jurjens Hendriks ROST
Geen van de hypotheses bevredigt me echt en ik kom er dan ook op deze manier niet uit.
Ik zie uit naar uw reactie,
Met vriendelijke groet, André Blundell

2001- 05- 28 Peter Nauta
Hello and Greetings from America.
My name is Peter Nauta, born in 1961. My Father is Thijs Nauta born in 1933. My Grandfather was Piet Nauta who was born in 1900 and married Altje Molenaar. I can’t seem to find any family history linking my grandfather to the Nauta Family Tree on the webpage. Is there any other area where I can look for ancestors. I was born in Opperdoes Nederland but I have difficulty writing in dutch since I have been in the USA for over 30 years. Thanks for your time, I hope you can read English. 

2001- 09- 29 John Bergman
hallo, wy zyn vanavond by rinske vander ploeg geweest  hier in woodstock, hy had een boek met fotos en daar stond in de naam nauta, hy kwam van sint anna parochie in 1952 mischien zyn jully familie myn email isjjbergman@execulink.com
john 

2001- 10- 03 Jan Leemburg
Hallo, De Leeuwarder Nauta’s, waaruit voor zover ik het kan bekijken ook de Van Nauta’s en Rinia van Nauta’s voortkomen, hebben hun familienaam waarschijnlijk ontleend aan “Het Nauw” in Leeuwarden, waarschijnlijk omdat ze daar woonden. Ze gingen dan op z’n Fries gezegd “nei it Nauw ta” als ze naar huis gingen. Ook in Franeker en Harlingen waren straten/grachten die “Het Nauw” werd genoemd.
Groet, Jan Leemburg Leusden 

2001- 10- 13 Jan Leemburg
Charles, Misschien dat notariële gegevens uit vroeger dagen in het Ryksargyf te Leeuwarden uitkomst kunnen bieden? De verklaring van de herkomst van de naam is van mijzelf… en eigenlijk een geintje. Maar als je er over nadenkt, het is wel opvallend dat de naam Nauta zo vaak opduikt in juist die plaatsen waar straatjes/grachten zijn of waren die Het Nauw heten. Ik denk echter dat een wetenschappelijk beter onderbouwde uitleg is te vinden in de Friese vorming van familienamen. Als voorbeelden de namen Stienstra/Steenstra en Feenstra/Veenstra die in mijn familie voorkomen. De uitgang – stra is een verkorting van het oud- Friese woord “sittera” dat “wonend te” of “afkomstig van” betekent. Stienstra/Steenstra betekent “afkomstig van Stiens” en “Feenstra/Veenstra” betekent “afkomstig van Veenwouden”. De naam Nauta is volgens mij de ultieme samentrekking van “Nauw sittera” oftewel “afkomstig van/uit Het Nauw”.
Groeten, Jan